Att leva med borderline personlighetsstörning

Att leva med borderline personlighetsstörning
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att leva med borderline personlighetsstörning kan göra det dagliga livet svårare för personerna som drabbas samt deras familjer. Det är en relativt sällsynt psykologisk sjukdom som drabbar runt 2% av befolkningen, vanligtvis personer mellan 20 och 25 år. De drabbade kan dock ha uppvisat symptom så tidigt som 12-13 års ålder.

Även om det är ett sällsynt tillstånd så har det studerats genomgående på grund av svårigheterna och problemen som associeras med det. Impulsivitet, stor rädsla för övergivning och brist på emotionell kontroll är framstående drag hos patienter med denna sjukdom. Detta kan leda till många problem i det dagliga livet.

Därför vill vi i denna artikel tala om hur det är att leva med borderline och ge rekommendationer till drabbade. Punkterna vi listar i denna artikel kommer från faktiska patienter som inspirerade en manual skriven av Dr. Marsha M. Linehan – en världsexpert på detta tillstånd.

Marsha M. Linehan

Att leva med borderline: problem med impulsivitet

Först och främst lider personer med borderline av hög impulsivitet, som påverkas av personens humör och situationen denne befinner sig i. Att leva med borderline är att utveckla impulsiva beteenden som får personen att ta beslut som han senare ångrar. “Det är som att leva med en ballong i händerna som kan explodera när som helst,” säger en person med tillståndet.

Dessa impulsiva beteenden påverkar även mellanpersonliga relationer eftersom man tar förhastade beslut baserade på den omedelbara känslan. På arbetet kan personer med borderline ofta byta jobb utan påtaglig anledning.

“Att leva med borderline personlighetsstörning är att ha en stark tendens till impulsiva beteenden som får personen att ta förhastade beslut eller agera på sätt som han senare kommer ångra.”

Ur denna synvinkel måste personer med borderline ha strategier såväl som kognitiva och beteendemässiga färdigheter för att hantera impulsiva beteenden. Vidare är det viktigt att personer med detta tillstånd vet hur man använder positiva och flexibla bekräftelser när de utvärderar dagliga situationer och upplevelser.

Osäkerheten som orsakas av rädsla för övergivning

Att leva med borderline är ofta likvärdigt med att “inte kunna njuta av relationer på grund av rädsla att personen du älskar… kommer försvinna,” förklarar en 37-årig patient med borderline sedan 19 års ålder. Därför grubblar en drabbar person alltid på rädslor för övergivning medan denne glömmer de positiva aspekterna.

Å andra sidan behöver inte rädslan för övergivning uttryckas verbalt, varken för partnern, vänner eller släktingar. Denna rädsla för att bli övergiven visas vanligtvis i form av svartsjuka, en önskan att utöva kontroll över partnern och undvikande av individuella aktiviteter.

Behandlingen är att börja hantera rädslan för övergivning och sluta med svartsjuka och kontrollerande beteenden.

Det må vara sant att personer med borderline kan ha upplevt övergivning, och problemet är att de inte kan komma över denna tragedi och generaliserar upplevelsen till nästan alla områden av deras personliga liv. Därför är det viktigt att läka såren från det förflutna med hjälp av terapi.

Överbelastad kvinna

En berg-och-dalbana av känslor

Ett av de främsta symptomen på borderline personlighetsstörning är svårigheten att kontrollera sina känslor, som är intensiva och oproportionerliga i förhållande till den faktiska situationen. Att leva med borderline är därför att leva intensivt, på gott och ont.

Problemen med att kontrollera känslor börjar under barndomen, då barnets känslor inte validerades eftersom han trodde att hans känslor var oviktiga eller felaktiga. Han misslyckades med att anskaffa förmågan att sätta namn på sina känslor eller göra dem mjukare. Att lida av borderline i vuxen ålder är alltså att “känna en våg av känslor som du missförstår eftersom de sker tillsammans och samtidigt”.

“Att leva med borderline personlighetsstörning är att leva intensivt, för det bra och för det dåliga.”

Personer med borderline upplever det bästa och värsta i känslovärlden på grund av deras svårighet med att kontrollera sina emotionella svar, eftersom de känslorna är väldigt intensiva. Många terapisessioner för borderline fokuserar på färdigheter för emotionell kontroll.

Avslutningsvis är det viktigt att betona att man behöver mycket tålamod och empati för att leva med borderline. Som med alla personlighetsstörningar kommer även personerna i den drabbades omgivning att bli lidande.

Om du är drabbad ska du komma ihåg att personerna som älskar dig kan känna att de inte vet hur de ska agera eller hur de kan hjälpa dig. Det är rekommenderat att gå till en expert så att du kan få vägledning.

Detta kanske intresserar dig
7 strategier för att lära barn impulskontroll
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 strategier för att lära barn impulskontroll

Impulskontroll kräver färdigheter som du måste börja lära dina barn så snart som möjligt. Här delar vi med oss av sju effektiva strategier.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.