Att lösa upp emotionella knutar

Att lösa upp emotionella knutar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2023

Emotionella knutar berövar dig på din energi och kapacitet för tillväxt. De består av emotionella sår, tomhet, smärtsamma relationer och ej avslutade cykler. Att frigöra dig själv från detta mentala trassel kräver väldigt precisa psykologiska färdigheter. Endast då kan du gå vidare utan smärta eller rädsla.

Över tid kan du inse hur existentiellt bagage du bär med dig åsamkar dig smärta. Olösta problem från det förflutna kan kristalliseras till emotionella knutar. Det kan ske om du har lämnat ett komplext förhållande, drabbats av förluster eller har genomlevt barndomstrauma.

Analogin med knutar fungerar perfekt. På sätt och vis sätter dessa psykologiska tillstånd smärtsamt tryck på din hjärna. De hemsöker hjärtat och kväver dig eftersom de tvingar dig att stanna i det förflutna. I detta vanskliga tillstånd förlorar du förmågan att dra nytta av nuet.

Det blir svårt att nå din potential.

“Du kan inte lösa upp en knut förrän du hittat knuten.”

-Aristoteles-

Lös upp dina knutar

Emotionella knutar: sår som inte läker sig själva

Emotionella knutar kan inte knyta upp sig själva. Ibland räcker det inte med att bara dra. De flesta av dessa knutar skapar komplexa och trassliga rosetter där dina tankar, dina rädslor och din ängslighet samlas på hög. Varje dag blir trycket och lidandet högre.

Gestaltpsykologi hanterar dessa typer av situationer. Denna tankeskola säger att när människor måste konfrontera motgångar och inte lyckas övervinna dem, finns det något olöst.

Det kan vara en ihållande smärta eller ett obehag som vägrar försvinna. Det är bevis på att det finns saker som måste lösas. Det är som en emotionell skuld du har till dig själv.

Samtidigt, och inte mindre viktigt, måste du komma ihåg att känslor har avsevärd påverkan på sin behållare: din kropp. Som en konsekvens kan emotionella knutar göra dig predisponerad till paralys eller flykt.

De kan även vara som tortyr. De påverkar dina muskler, ditt matsmältningssystem, ditt kardiovaskulära system… Detta tryck blir värre när du inte agerar. Om du inte gör något kommer knuten bli mer komplex. Om du väntar på att den ska lösas upp på egen hand kommer den bara vrida sig och bli ännu tajtare.

Man vid havet

Lär dig att lösa upp emotionella knutar

Dina skosnören eller hörlurssladdarna blir så trassliga att du tappar tålamodet för ett ögonblick. Men om det finns något vi vet så är det att det bästa sättet att lösa upp en knut är att noggrant titta hur den löper.

Sakta men säkert kan man sedan plocka isär knuten och reda ut röran. Man löser långsamt upp den och ger sladden dess ursprungliga form. Samma sak gäller för emotionella knutar.

Givetvis kommer du inte vara densamma som tidigare. Dessa emotionella labyrinter orsakar permanent förändring. Men de stärker vår inre arkitektur. Låt oss ta en titt på några tekniker du kan använda på dessa trassliga bollar av emotionellt garn.

Smärta och lidande är inte samma sak

Buddha sade att smärta är oundvikligt, men lidande är valfritt. Vad betyder det? Gestaltpsykologi säger att människor ofta går genom livet med två typer av pilar i hjärtat:

  • Den första pilen är en som ingen kan undvika. Detta är det ursprungliga såret, smärtan av förlust, besvikelse eller ett uppbrott.
  • Den andra pilen är lidande. Det är pilen vi så ofta skjuter mot oss själva. Vi klänger oss fast vid sår och smärta, men accepterar inte vårt ansvar för dem. Istället för att söka upplösning föder vi lidandet dagligen med våra minnen.

Emotionella knutar gör ont, men du kan stoppa ditt lidande genom att acceptera ditt inre sår. Detta kommer hjälpa dig att minska smärtan.

Dina nuvarande känslor och vikten av att fokusera på nuet

Emotionella knutar är resultatet av en eller flera tidigare händelser. Men det är viktigt att erkänna något: vad som hände har hänt, och du kan inte förändra det. Vad du kan göra är att förändra hur du känner just nu. Förvandla lidande till fridfullhet, rädsla till säkerhet och ångest till lugn.

Du måste lära dig att känna igen dina nuvarande känslor. Identifiera vad som åsamkar dig smärta. Ge namn till känslorna som utgör din emotionella knut, oavsett om det är rädsla, oro, nostalgi, sorg…

När du erkänner dina känslor och hanterar dem kommer du ge dig själv chansen att sluta cykeln. Du kan äntligen frigöra dig själv från knuten.

Kvinna med fjärilar

Ta ansvar för ditt liv

Gestaltpsykologi tar ett holistiskt synsätt och försöker få människor att förstå problemet på ett allomfattande sätt. Det är därför det är så viktigt att jobba på att vara medveten om vad som försiggår i hjärta och sinne. Att verkligen känna att man är ansvarig för sig själv är vitalt.

För att uppnå detta måste du alltid vara uppmärksam på dina känslor. En emotionell knut är trots allt en konsekvens av försummelse. Du tog inte ansvar för något, och nu är det något som hindrar dig. Hantera alltid irritationer, orosmoln, ångest och rädslor direkt när de uppkommer. Var mer medveten om ditt emotionella liv. Lär dig att inte fly från smärta och rädsla.

Annars kan försummade känslor kristalliseras till ett trassligt nät som orsakar problem senare. Du kan fixa det – du har fortfarande tid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.