Citat från António Damásio för att förstå emotioner

Dag för dag upplever vi en rad känslor. Ibland starkare än andra och därför blir det svårt att förstå dem. Dessa fraser kan hjälpa oss på vägen.
Citat från António Damásio för att förstå emotioner
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 01 april, 2024

Citat från António Damásio kommunicerar alltid vikten av emotioner för mänsklig utveckling. Få neurologer har bidragit så mycket inom fälten mänskliga emotioner och motivation som Damásio. Folk kallar honom inte “hjärnmagikern” utan anledning.

Vilayanur Ramachandran är ytterligare en välrenommerad och välkänd neurolog från University of California. Han sade en gång att homo sapiens är de fascinerande varelser som är kapabla att se kosmos reflekterat i sina egna sinnen. Denna poetiska jämförelse är avslöjande och sann.

Ögonblicket när vi började reflektera över oss själva tog vi ett stort steg framåt som art.

“Det medvetna sinnet är resultatet av väl artikulerade processer i flera, ofta många, delar av hjärnan.”

-António Damásio-

Å andra sidan kan vi inte förneka att människohjärnan har nästan lika många mysterier som universum självt. Att titta på det ofattbara mörkret som beströs av stjärnor som omger oss varje natt producerar nästan samma svindel som att titta inom oss själva. Enligt António Damásio vet vi dock idag mycket mer om hjärnan än universum.

Damásio är en utmärkt forskare och en exceptionell utbildare. Han är nyfiken och passionerad. Han är en neurofilosof som kan tillhandahålla svar på frågor som vi alla ställer oss själva ibland.

Vid dagens slut finns allt som vi är, allt som vi känner och allt som vi har skapat som samhälle och civilisation i det fantastiska organ som är den mänskliga hjärnan.

Blommor på hjärna som symboliserar citat från António Damásio

Citat från António Damásio för att lära känna dig själv

Människor skiljer sig från andra djur av en grundläggande anledning: sofistikerad intelligens. Det finns ett fåtal aspekter hos vår intelligens som skiljer oss från andra arter. En är vårt otroliga minne; en annan bruket av vårt språk. Utöver det påpekar Damásio ett annat viktigt mänskligt drag: emotioner.

Allt som vi är och allt som vi uppnått kommer från våra känslor. De är vad som motiverar oss att finna lösningar på våra problem. De pressar oss att finna alternativ och nya vägar när vi stöter på hinder. En annan viktig aspekt hos Damásios teorier är den tydliga särskiljningen mellan emotioner och den känslomässiga reaktion de ger upphov till i kroppen.

Skillnaden är inte alltid tydlig när vi talar om “känslor” på svenska, men de är inte samma sak. Detta dyker ofta upp i citat från Antonio Damásio. Koncepten och citaten kommer från intressanta böcker såsom Descartes misstag, The Strange Order of Things och The Feeling of What Happens.

Känslor är mentala upplevelser

“Känslor öppnar dörren till en viss mån av planerad kontroll av automatiska emotioner.”

När du konfronterar ilska eller en person som gör dig obekväm kommer din kropp reagera med en emotion. Ditt hjärta bultar snabbare, du får frossa, din mage vrider sig…

Så den mentala representation du har av denna rädsla och de associerade tankarna är vad som utgör det känslomässiga svaret i kroppen. Detta är utan tvekan ett av de mest berömda citaten från António Damásio. Emotioner kommer innan det känslomässiga svaret, de är kemiska och organiska förändringar. Men det är det känslomässiga svaret som leder oss till att ta ett beslut. I ovan nämnda exempel kanske du beslutar dig för att fly från personen som skrämmer dig.

Person i låda

Det mänskliga medvetandet

“Vad är medvetandet till för? Svaret är enkelt. Medvetandet tjänar för att bredda räckvidden för organismens sinne, och med det förbättra livet för organismen vars sinne har bredare räckvidd.”

António Damásio gör detta väldigt tydligt: medvetandet finns närvarande i de flesta levande varelser. Ögonblicket en hjärna (hos en primat, delfin, hund eller reptil) skapar en känsla av jag, dyker medvetandet upp. Detta väsen ligger trots allt inte i något hörn av hjärnan; det är helt enkelt en process som uppstår.

Det finns något som skiljer oss från andra arter. Det är det faktum att evolutionen har expanderat vårt medvetande mycket mer. Där finner vi kreativitet, minne och logiskt tänkande.

Emotioner driver livet enligt detta citat från António Damásio

“Början av allt var emotioner. Känslomässiga svar är därför inte en passiv process.”

Detta är ytterligare ett viktigt citat från António Damásio om man vill förstå hans arbete. Hans hypotes kommer från följande princip: en emotion är en uppsättning kemiska reaktioner och nervsvar som bildar ett distinkt mönster. När du stöter på viss stimuli sker en specifik reaktion. Detta eftersom hjärnan är resultatet av en evolution av inlärda beteendemönster.

Efter det kommer det känslomässiga svaret, med vilket vi kanaliserar emotionen mot ett specifikt beteende. Vi riktar den mot en mer eller mindre effektiv typ av svar. Därmed kan man säga att emotioner i grund och botten är livets gnista. De är vad som leder oss till handling.

Stenfigurer vidrör varandra

Vikten av medmänsklighet

“Vi måste lära oss att nära de goda emotioner som låter människor frodas.”

Damásio har alltid varit känslig för mänsklighetens sociala kriser. Det är vanligt att höra honom tala om våld, ojämställdhet och konflikt i sina föreläsningar. Han anser att vi har förlorat vår känsla av medmänsklighet. Han anser att vi låter oss svepas iväg av negativa emotioner som ilska och förbittring.

Vi måste vara kapabla att skapa miljöer som uppmuntrar positiva emotioner. Endast då kommer vi frodas, endast då kommer vi förstå varandra bättre.

“Jag är helt emot idén att artificiell intelligens kan återskapa det mänskliga sinnet, eftersom den inte har förmågan att ha känslor.”

Detta är ytterligare ett av de citat från António Damásio som är bland de mest välkända. Han uttrycker ofta skepsis mot artificiell intelligens och dess framtid med oss. Precis som han förklarar i sin senaste bok The Strange Order of Things så kommer denna typ av väsen aldrig kunna jämföras med det mänskliga medvetandet. Vi måste komma ihåg att våra hjärnor är resultatet av en sofistikerad evolutionär process.

Dessa beräkningsbaserade processer som baseras på kod och kisel saknar erfarenhet, emotioner, rädslor, sårbarhet och givetvis medvetande. Det är därför de aldrig kommer ha genuina känslomässiga svar. De kan hjälpa oss på många sätt, men de kommer aldrig vara intelligenta.

Robotar på bord

Som vi sett i dessa citat från António Damásio är människor resultatet av en hjärnutveckling som präglas av självmedvetenhet, språk och framförallt emotioner. Så även om detta organ består av 100 000 miljoner nervceller som verkar vara inslagna i en gåta, hjälper forskare som Damásio oss att förstå mer och mer om det (och oss själva) varje dag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.