De många fördelarna med att vara snäll

De många fördelarna med att vara snäll
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2023

Vänligheten har förmågan att omvandla vår omgivning, och denna omvandling är fördelaktig för både de som utövar den och alla andra. Vänlighet är en handling av kärlek och respekt som hjälper till att skapa ett bättre liv, ett liv fullt av hopp och lycka. Att vara snäll får dig att må bättre och gör att de som är omkring dig också mår bättre.

Att anamma detta handlar om mycket mer än att bara vara trevlig eller visa empati. Det finns så många andra fördelar med att vara snäll.

Genom att så vänlighet planterar vi även frön av ömhet och omtanke, känslor som får oss att se till andra och göra något för dem.

“Den sanna formen av kärlek är hur du beter dig mot en annan person, inte vad du känner för denna person.”

-Steve Hall-

Att vara snäll gör dig på bättre humör

Att vara snäll höjer vårt humör och förbättrar vårt välmående. En enkel handling av vänlighet kan förändra vårt perspektiv under varje given omständighet, vara ett ljus i mörkret och förvandla desperation till hopp. Det finns flera studier som ger stöd till detta.

En studie från 2016 från Oxford University slog fast att man genom att vara snäll mot andra förbättrar sitt eget subjektiva välmående.

Kvinnor med blommor i munnen visar fördelarna med att vara snäll

Människor är sociala djur, och att hjälpa andra gör oss glada. Denna forskning ger stöd åt att man verkligen blir tillfredsställd av att hjälpa andra.

Forskarna lade fram detta faktum och sade att vi verkligen bryr oss om vad som händer med andra. En annan hypotes som kan förklara varför vänlighet får oss att må bra är att små handlingar av vänlighet är ett bra sätt att skaffa nya vänner.

Det verkar även som att vi blir gladare av att vara snällare. En studie från Tohoku Gakuin University fann att glada personer stärker och bibehåller detta tillstånd genom att vara snälla.

“Om du vill att andra ska vara lyckliga, praktisera omtanke. Om du vill vara lycklig, praktisera omtanke.”

-Dalai Lama-

Att vara snäll förbättrar din hälsa

Vänlighet får oss inte bara att må bra, utan det har även en positiv påverkan på vår hälsa – både fysiskt och mentalt. Att vara snälla fyller oss med liv. Varför? Våra hjärnor utsöndrar substanser som ger stöd åt ett friskt sinne och en frisk kropp.

Att vara snälla håller oss vid god hälsa och kan minska effekten av sjukdomar och medicinska tillstånd, både psykologiska och fysiska. Att omsätta denna attityd i praktiken släpper ut endorfiner, kroppens naturliga stresslindring.

Faktum är att stressrelaterade problem lindras efter att man har utfört “vänliga handlingar”. Det hjälper oss att omvända depressiva känslor, ger social kontakt, lugnar aggressioner och minskar risken för att man blir ensam, vilket kan orsaka stress, göra så att man äter för mycket etc.

Kvinna som blundar

Vänliga handlingar stärker även immunförsvaret. Enligt en studie så minskar risken för diabetes och hjärtsjukdomar samtidigt som mängden antikroppar som motverkar sjukdomar ökar.

Anledningen är att vänlighet verkar skydda våra hjärtan. Vissa experter hävdar att vänlighet sänker blodtrycket eftersom det skapas en “emotionell värme” när man är snäll. Emotionell värme utsöndrar ett hormon som är känt som oxytocin.

Oxytocinet genererar sedan en utsöndring av kväveoxid, vilken vidgar blodkärlen. Detta kommer i sin tur att sänka blodtrycket, vilket är anledningen till att oxytocin ses som ett hjärtskyddande hormon.

“Ömhet och vänlighet är inte tecken på svaghet och desperation, utan snarare manifestationer av styrka och beslutsamhet.”

-Khalil Gibran-

Det främjar lojalitet och förbättrar relationer

Vänlighet är väldigt kraftfullt när det kommer till att bygga relationer, både på jobbet och i våra personliga liv. Genuin vänlighet övervinner aggressioner, främjar respekt och uppmuntrar till ömsesidig förståelse.

Vänlighet minskar det emotionella avståndet mellan två personer, och det är vad som får oss att känna oss mer “sammankopplade”. Det är vår genetik som har gjort oss på detta sätt. Våra förfäder var tvungna att lära sig att samarbeta med varandra.

Teckning av händer

Ju starkare emotionella band inom grupperna, desto högre chans för överlevnad. Med andra ord finns det “en godhets-gen” i vårt DNA.

Även när vi idag är vänliga mot varandra så lyckas vi skapa nya relationer och stärka de som redan existerar. Vänlighet skapar även en vilja att lösa konflikter och komma fram till överenskommelser.

Det har en viktig påverkan på våra liv

När vi är snälla, speciellt om vi gör det till en vana sedan barnsben, kommer allt att bli bättre! Allt från tillfredsställelse med livet till den fysiska hälsan.

Vänlighet är smittsamt, och att vara vänlig hjälper oss även att förbättra andras liv. Vi hjälper därför andra genom att förbättra våra egna liv. Även i svåra tider bör du vara snäll mot andra, men framförallt bör du vara snäll mot dig själv.

Det är enkelt, men gör stor skillnad. Behandla andra bra så kommer de behandla dig bra. Behandla sedan dig själv bra så kommer du kunna förvänta dig samma sak från andra.

“Behandla bra personer bra och även de som inte är så bra. Det är så vi uppnår godhet. Var ärlig mot dem som är ärliga och även mot dem som inte är det. Det är så du uppnår ärlighet.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.