Hur deprimerade personer ser sig själva

Många vägar leder till depression. Idag kommer vi gå igenom några av de mest unika.
Hur deprimerade personer ser sig själva
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi prata om hur deprimerade personer ser sig.

Alla utkämpar vi våra egna strider. Arbetet, familjen, relationer… Varje dag är en ny utmaning på så många olika sätt. Den kamp som leder till att du blir deprimerad är ofta den som du har med dig själv.

Experterna menar att personer med depression tenderar att förstärka effekterna av deras symptom.

En rapport som publicerades av Dr. Kopala-Sibley menar att om du är deprimerad så är det bättre att du fokuserar mindre på dina symptom och mer på hur du upplever dig själv.

Det senare kan vara roten till din depression. Experterna menar att det är bättre att behandla roten till problemet snarare än bara symptomen.

Slutsatserna från denna studie ger stöd åt Higgins självdiskrepansteori. Enligt denna teori så har jaget tre domäner: det nuvarande, det ideala och det “som borde vara”.

Kopala-Sibleys forskning indikerar att då det förekommer en diskrepans mellan det nuvarande jaget och det ideala jaget så uppstår en depression.

Kvinna som är ledsen.

Hur deprimerade personer ser sig – vad ger upphov till självdiskrepans?

Du bygger ditt självkoncept baserat på många variabler. Folk tenderar att tro att “jaget” är en individuell entitet, men det stämmer inte.

Det finns ett jag som definierar dig, den person som du verkligen är: det sanna jaget.

Det finns dock även parallella varianter, som det du skulle vilja vara, eller det ideala jaget, såväl som det ansvarsfulla jaget, eller som Higgins beskrev det: “det som borde vara”.

Detta är den person du bör vara baserat på de vanor och sociala roller som du antar.

Du kanske är en kompetent, intelligent och hårt arbetande person, men om ditt arbete inte låter dig uttrycka dessa karaktärsdrag så kommer det att uppstå en konflikt.

I det här fallet så förekommer det en diskrepans mellan det faktiska jaget och det ideala jaget som ger upphov till depression.

En annan sak som beror på den upplevda distansen mellan det nuvarande och det ideala jaget är självkänslan. Den är nära länkad till ditt psykologiska välmående.

Om du har en låg självkänsla så kommer du vara mer i riskzonen för att drabbas av depression. Forskning har visat att folk med en låg självkänsla har lägre nivåer av grå massa i hjärnan.

Hur deprimerade personer ser sig och deras inre dialog

Ditt nuvarande och ideala jag relaterar till varandra baserat på en historia som du berättar för dig själv och hur andra ser dig. självkänslan är högre då det inte förekommer en så stor skillnad mellan de två.

Om du upplever depressionssymptom så har du antagligen en större diskrepans i detta fall.

Den inre dialog som personer med depression ofta har får dem att tro att deras nuvarande jag står för långt bort från deras ideala jag.

Om du vill ta bort distansen så kan du försöka fokusera dig på vad du kan förändra för att komma närmare ditt ideala jag.

Mindfulness

Om detta inte hjälper så kan du prova med mindfulness, som är en annan fantastisk strategi. Mindfulness kan hjälpa med att stänga gapet mellan ditt nuvarande och ideala jag.

Den direkt fördelen med denna typ av meditation är att du lär dig att observera dina egna tankar utan att döma dem. Om du låter bli att döma så kan du avhjälpa symptom på depression.

Gradvis självacceptans är ett annat sätt att föra samman det nuvarande och idealiska jaget.

Kvinna med stängda ögon.

Att gå i linje med sina ideal

Målet här är inte perfektion. Du bör istället förstå att du kan förbättras. Om du är snäll mot dig själv så skapar du en miljö som är betydligt bättre för att sätta mål och bli av med de som du inte behöver.

Negativa emotionella tillstånd förvärrar ofta distansen mellan ditt nuvarande och idealiska jag, vilket kan göra att du hamnar ännu mer i depression.

Att praktisera dessa strategier kan hjälpa dig att hantera dina egna förväntningar och den frustration som  uppstår. Depression är därför ett tecken på att du bör uppmärksamma dina interna diskrepanser.

Det är ett tecken på att du bör identifiera dem och arbeta med dem. Din mentala hälsa och ditt välmående kommer tacka dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bak W. (2014). Self-Standards and Self-Discrepancies. A Structural Model of Self-Knowledge. Current psychology (New Brunswick, N.J.), 33(2), 155–173. doi:10.1007/s12144-013-9203-4

  • Kopala‐Sibley, Daniel; Zuroff, David C. (2019) The self and depression: Four psychological theories and their potential neural correlates. US National Library of Medicine National Institutes of Health. doi: 10.1111/jopy.12456.

  • Pillay, Srini (2019) How Does Your “Sense of Self” Relate to Depression? New research explains why self congruence matters. Psychology Today


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.