Dolda orsaker till lathet som du bör känna till

Dolda orsaker till lathet som du bör känna till
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Är latheten ett personlighetsdrag eller kan den förklaras på ett annat sätt? Många människor vet inte att depression, rädsla och stress är exempel på dolda orsaker till lathet. Latheten kan även vara ett symtom som har sitt ursprung i det moderna samhällets fixering på framgång och prestationer. Lathet är utan tvekan ett beteende som styrs av psykologiska faktorer som man bör vara medveten om.

En snabb googlesökning leder till en uppsjö av artiklar om lathet. Nästan alla fokuserar på samma sak: hur viktigt det är att övervinna sin lathet.

Dessa artiklar är fulla med strategier för att bekämpa vår lättja. De talar om att göra sig kvitt den som om det rörde sig om en gammal tröja eller en kliande sårskorpa. Vad artiklarna däremot inte gör är att råda dig att finna de egentliga förklaringarna till lathet. De gör inga försök att tränga under ytan för att se vad som verkligen försiggår.

Det finns emellertid experter inom området som inbjuder oss till en bättre förståelse av lathet. Nando Pelusi, evolutionspsykolog och rationell-emotiv terapeut, framlägger intressanta idéer i ämnet. Det ligger i människans natur att försöka bevara energi. Med andra ord är lathet något som vi ärvt från våra förfäder.

När resurserna var knappa eller ovissa var det viktigt att bevara energin. För tidigare människosläkten visste inte när de skulle behöva den. Så kanske tar lättjan överhanden när vi upplever någon form av ovisshet i våra liv. Det är vår instinktiva reaktion att ta tillfället i akt för att göra en självrannsakan så att vi kan spara energi.

Dr. Pelusi hävdar också att förmågan att reagera, kämpa och hitta lösningar till problem inom okända områden finns inbyggd i våra gener. Lättjan har alltså ofta ett giltigt skäl och ändamål. Därför är det bra att förstå den och vad som ligger bakom den, så att ditt liv kan bli enklare på olika sätt.

“Vi vet vad vi är, men inte vad vi kan bli.”

-William Shakespeare-

Dolda orsaker till lathet

Dolda orsaker till lathet

Svaghet är inte det enda som leder till lathet. Det är inte heller sysslolöshet, eftersläpning eller förhalning. Det händer att vi blandar ihop dessa begrepp. Vi vet att lathet och förhalning har något gemensamt: låg motivation. Personer som förhalar har emellertid för avsikt att någon gång fullfölja sina uppgifter.

En lat person har däremot inte alltid styrkan att uppnå sina mål. Här är det verkligen viktigt att förstå vad som motiverar latheten. Låt oss ta en titt på några vanliga dolda orsaker till lathet.

Lathet som döljer rädsla

Lättjan är som en mjuk och skön säng där du kan fly från verkligheten. Ibland tillgriper du lathet när du känner dig särskilt ängslig i ditt dagliga liv. Kanske är du rädd att inte uppfylla dina mål, att misslyckas eller att inte motsvara andras förväntningar. Det kan också tänkas att du oroar dig för att ta itu med saker som ligger bortom din kontroll.

All rädsla blir överväldigande. Så du bestämmer dig för att skjuta på det till morgondagen. Eller, ännu hellre, tills du känner dig mer motiverad. Men morgondagen infinner sig aldrig, för din rädsla tar överhanden.

Lathet kan dölja en depression

Lättja som symtom på depression

En depression är inte alltid lätt att upptäcka. Oftast döljer den sig bakom utmattning och apati. Depressionens svarta hål uppslukar allt som är positivt.

Detta är precis vad som avslöjas i studier, som exempelvis denna publicerad i tidskriften Clinical Neuroscience. Forskare vid Harvard Medical School fann att lathet var ett återkommande symtom hos de flesta deprimerade patienter. Det är därför som det är så viktigt att vara påpasslig på människor som verkar lata och omotiverade. Detta gäller särskilt om de uppvisar tecken på andra psykologiska problem, som exempelvis förtvivlan, negativitet och fatalistiska tankar.

Biologiska dolda orsaker till lathet

Andra dolda orsaker till lathet kan vara vissa medicinska tillstånd. Om du ofta känner dig trött, överväldigad, utmattad och omotiverad, bör du genomgå diagnostiska tester. Du kan ha någon form av sköldkörtelstörning. Problem med sköldkörteln kan leda till diabetes, blodbrist, sömnapné, hjärtsjukdom och även fibromyalgi.

Avsaknaden av viktiga syften

Ändamål är nödvändiga för att ditt liv ska få mening. Om du inte har några mål kommer du inte att vara motiverad att göra något. Kanske har du blivit besviken av några erfarenheter eller kanske är det något som helt enkelt verkar för komplicerat eller svårt. Du har svårt att drömma eller lägga upp planer. Du hemfaller åt latheten för den är en trygg och lugn tillflykt. Där får du bara vara i fred.

Vi har alla någon gång hamnat där. Och detta är ofta hur tonåringar känner sig. Det kommer till uttryck i isolering, den klassiska “lata” tonåringen som sitter och kurar på sitt rum hela dagen. Detta är ganska vanligt och upphör så snart du finner ett ändamål.

Institutet för epidemiologi och sjukvård vid University College i London publicerade en studie i ämnet i tidskriften The Lancet. I denna visades att välmående och lycka är direkt kopplade till livsändamål och meningsfullhet.

Så om du upplever att ditt liv saknar ändamål och detta får dig att bli lat, är det dags att hitta något som motiverar dig. Fundera ut vad som ger dig hopp.

Man måste hitta mening för att övervinna lathet

Sammanfattningsvis kanske detta är ett bra tillfälle att sticka hål på lathetens stigma. Det kommer alltid att finnas människor som helt enkelt väljer att vara lata och overksamma. Men det är viktigt att konstatera att lathet ofta är förenat med obehaglig apati och ångest.

Så det är viktigt att se vad som pågår under ytan för att hitta olika dolda orsaker till lathet. Gräv lite djupare, ta en närmare titt och försök att förstå. Skjut inte upp det till morgondagen. För om det är något vi med säkerhet vet om lathet, så är det att den blir värre, desto längre du dröjer med att konfrontera den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.