En stark karaktär och motståndskraft

Motståndskraftiga personer med en stark karaktär skiljer sig från mängden. De har styrkan att stå emot svårigheter, har ett syfte och känner till sina gränser.
En stark karaktär och motståndskraft
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En stark karaktär och motståndskraft har en väldigt nära relation. Folk med dessa två egenskaper vet hur man hanterar verkligheten och de problem som kan tänkas uppstå.

De mobbar inte andra personer. De har istället mjuka hjärtan som skyddas av tjocka sköldar som gör att de kan ge det bästa av sig själva.

Termen “stark karaktär” kan vara lite förvirrande. Då du hör dessa ord så tänker du antagligen på en krävande person som påtvingar andra sin vilja.

Verkligheten är dock mer komplex. Psykologin har studerat detta karaktärsdrag under lång tid och har kommit fram till några intressanta rön.

Rachana Kamtekar, filosofiprofessor vid Cornells universitet, förklarade att ett dygdigt liv inte bara innebär att man är “god”.

Det innefattar även att man exempelvis vet vad som verkligen är gott i världen, och att man vet vilka stigar man ska ta och vilka man ska undvika.

Denna vana kräver styrka. Du bör därför utveckla en karaktärsstyrka som hjälper dig att tackla vardagen utan att tappa din essens.

Gurus inom personlig utveckling säger ofta att optimism och hopp är grundstenarna till att komma över svårigheter, men det finns många andra viktiga karaktärsdrag som man bör tänka på.

Om du har en stark personlighet och kan hantera livets upp och nedgångar så kommer du ha ett stort övertag. Det handlar om att ha en god attityd, emotionell stabilitet och ett tydligt syfte.

Dåliga tider har ett vetenskapligt värde. Det finns gånger som en bra elev inte missar.”
-Ralph Waldo Emerson-

Träd i form av huvud.

Egenskaper hos motståndskraftiga personer med en stark karaktär

Konceptet motståndskraft har blivit ganska populärt på senare tid. Nuförtiden vet vi också hur relevant motståndskraft är när det kommer till att hantera trauman. Vi vet också hur viktig den är för att hantera stress.

De flesta personer känner till idén med individuell motståndskraft, men hur är det med motståndskraft på samhällsnivå?

Studier som denna av Dr. Carl Folke vid University of Wisconsin-Madison tar upp samhällen som är mer motståndskraftiga och klarar av att stå emot förändringar.

De anpassar sig inte bara till förändringar, men kommer även på nya sätt att leva och arbeta tillsammans. De sociala resurser som de har tillgång till förändras också. Samma sak kan hända på en personlig nivå.

En stark karaktär och motståndskraft har en nära och direkt relation med varandra, även då de flesta inte tänker på detta. Jamie D. Aten, en psykolog som specialiserar sig på humanitära katastrofer, beskriver nyanserna i denna relation.

Det är inte bara optimism. Det är istället en förmåga att bemöta verkligheten.

Folk associerar ofta motståndskraft med positiv psykologi. Det finns dock vissa saker man bör tänka på här.

En person som exempelvis tvingar sig till en positiv attityd i varje situation kanske inte förstå varje situations egentliga essens och verklighet.

Det är även möjligt att personen inte accepterar verkligheten för vad den är.

Det budskap som de flesta får höra i medierna är att man måste vara glad och optimistisk. Det verkar som det bara är så man kan vara. De flesta personer har blivit intoleranta när det gäller förlust, misstag och ledsamhet.

Folk med en stark karaktär ser dock saker precis som de är. Det går hand i hand med motståndskraft och får dig att se, acceptera och bemöta hinder i din väg.

Att vara tillräckligt modig för att bemöta verkligheten är vad som ger dig din autentiska motivation och styrka.

Kvinna bakom ett träd.

Hopp och tydliga mål

Personer med en stark karaktär kan ibland göra andra obekväma. De är ärliga och beslutsamma och har inte några problem med att säga vad de tycker om och vad de inte tycker om.

De förklarar även klart och tydligt vad de behöver. Med det sagt så är de aldrig respektlösa mot andra och mobbar inte heller sina medmänniskor. Som vi tog upp i början så går en stark karaktär också hand i hand med känslighet och empati.

Folk som är motståndskraftiga och har en stark karaktär är också hoppfulla och har tydliga mål. Deras hopp utspelar sig i form av konkreta och uppnåeliga mål.

Deras optimism tar små steg framåt och kommer över problem samtidigt som de håller koll på sina värderingar och sitt syfte.

En stark karaktär och motståndskraft gör att du står ut i folkmassan. Då du har dessa egenskaper så visar du att du har självförtroende.

Även då du inte trycker på andra dina uppfattningar och värderingar så står du alltid ut. En studie av Martin Seligman förklarar också att du kommer förbättra ditt generella välmående genom att träna dig i dessa förmågor.

Tänk på detta. Du känner antagligen någon som är motståndskraftig och har en stark karaktär.

Den där ensamma mamman som uppfostrar sina barn alldeles själv, den där pappan som inte har tillräckligt med timmar under dagen för att spendera tid med sina barn.

Du kanske har en vän som är fokuserad på att förverkliga sina drömmar, men som samtidigt inte alltid är tillgänglig men som ändå är en viktig del av ditt liv. Dessa typer av människor inspirerar oss.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.