Föräldrarnas roll under coronakrisen

21 maj, 2020
Många av oss har tvingats stanna hemma och på så sätt begränsa vårt sociala, akademiska och arbetsrelaterade liv. I detta sammanhang behöver vi inte bara tänka på oss själva utan också på våra barn. Frågan är, hur möter vi denna utmaning? Vad är föräldrarnas roll under coronakrisen?

Coronakrisen har försatt oss i en extraordinär situation. De som kan jobbar hemifrån, åtskilliga butiker är stängda och många barn och tonåringar går inte i skolan. Situationen är svår, och att inta föräldrarnas roll under coronakrisen kan göra det ännu mer komplicerat.

Många föräldrar måste förena distansarbete med att ta hand om sina barn hemma. Utöver detta måste de hantera alla problem som kan uppstå dagligen, till exempel svårigheten att hantera sina barns känslor och strukturera deras aktiviteter (åtminstone gällande de yngsta).

Rekommendationen är att vi alla fortsätter att leva ett normalt liv så långt det är möjligt. När det gäller föräldrar måste vi dock lyfta fram vissa specifika aspekter.

Två barn på en soffa

Vad ingår i föräldrarnas roll under coronakrisen?

Många experter har kommit med förslag på vad föräldrar kan göra i denna situation. Till exempel hur man anordnar roliga hemaktiviteter, hur man pratar med barn om situationen och hur man kan anpassa sig till den nya skolrutinen, bland annat.

I den här artikeln listar vi de mest relevanta aspekterna av föräldrarnas roll under coronakrisen.

Först och främst, som några allmänna råd både för föräldrar och de som inte är det, är det viktigt att respektera barns utrymme och känslor. Ställ dig själv i deras skor och acceptera deras frustration och leda genom att visa dem stöd.

Upprätthålla rutiner

En nyckel till att överleva denna kris är att etablera och följa en rutin. Det är viktigt för barn att ha en fast rutin som inkluderar vilotider och tider för aktiviteter.

Schemat ska inte vara för strikt, bara ange vissa tidpunkter för dem att gå upp, äta och gå till sängs. Detta bidrar också till att göra saker lite mer förutsägbara, vilket minskar osäkerhet och stress.

Helst bör ni försöka följa samma skolplan så långt som möjligt. Avsätt tid till de uppgifter som lärarna har skickat online men lämna alltid tid för vila.

Det är också viktigt att fastställa vissa regler för att undvika störningar när både barn och föräldrar arbetar. På detta sätt kommer både föräldrar och barn att kunna koncentrera sig på sitt arbete.

Vara kreativa

Det är också mycket fördelaktigt att införliva nya aktiviteter. Kanske är det dags att slutföra det där pusslet eller äntligen spela det där brädspelet ni alltid velat prova.

Försök att inkludera lite måttlig träning i dessa nya aktiviteter. Detta är ett bra sätt att frigöra sig från spänningar, motivera alla och säkerställa bättre sömn.

När det gäller dessa aktiviteter, uppmuntra dina barn att hitta på spel och lekar eller brainstorma. Alternativt kan ni spela samma spel som ni redan gillar men ändra några av reglerna.

Hantera ångest

Det föräldrar känner smittar oundvikligen av sig på deras barn. Det är därför det är viktigt för vuxna att lära sig att hantera ångest och oro. Försök att undvika fatalistiska tankar och fokusera på att hitta lösningar och alternativ.

På grund av den dagliga stressen och den rädsla som kan uppstå, är det viktigt att bibehålla en känsla av perspektiv där barnen bara involveras vid behov. När du känner dig överväldigad och det känns som att du inte kan hantera det, gå in i ett annat rum och ägna lite tid till att koppla ifrån och eliminera stressen.

Utöver detta rekommenderar vi starkt att du begränsar hur mycket nyheter du konsumerar under COVID-19-pandemin. Försök begränsa det till en viss tid på dagen för att inte bli överväldigad. Detta hjälper dig att undvika att överbelasta dig själv med spänning och oro.

Göra upp planer

Även om ni är hemma mycket just nu är det viktigt att fortsätta göra planer. Ni kan avsätta en dag i veckan för en speciell aktivitet. Naturligtvis är det ännu bättre om ni inkluderar de små i beslutsprocessen.

Ni kan till exempel planera att tillaga någon mat utöver det vanliga under helgen eller simulera en lekplats. Det viktiga är att bryta rutinen och koppla bort då och då. Alla kommer att må bra av en paus.

Mor och dotter bakar

Föräldrarnas roll under coronakrisen – håll rätt attityd

Att vara föräldrar under coronakrisen är inte lätt. Men det viktigaste är att möta allt med en positiv attityd. Att se allt som händer ur ett annat perspektiv kan vara nyckeln till att se till att alla familjemedlemmar kommer överens. Att till exempel byta ut tankar som ”Det är så frustrerande att vi inte kan gå till parken” till ”Det är fantastiskt att vi kan spendera tid hemma”.

Detta är en möjlighet att dra nytta av all den tid ni normalt inte har. Således bör ni utnyttja den för att lära känna era barn bättre, göra saker med dem och hjälpa dem att hantera känslor som tristess eller frustration. Ni kommer alla ta er ur detta mycket mer förenade!