Förväntansångest: orsak och hantering

Människor som lider av förväntansångest vet hur svårt det är att ständigt gå runt och tänka på alla faror som lurar vid horisonten. Läs vidare för att lära dig mer om detta!
Förväntansångest: orsak och hantering
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Människor som lever med förväntansångest brottas med ovisshet och oro som gör det svårt för dem att andas. De kan inte frigöra sig från sina orostankar och inbillar sig alltid det värsta.

Få upplevelser är obehagligare än känslan av att oupphörligen vara ansatt av en ängslan som förlamar kropp och själ.

Enkelt uttryckt innebär förväntansångest att man försöker skapa sig en bild av framtiden och gör en negativ projektion angående något som ännu inte har inträffat. De flesta av oss har någon gång upplevt detta.

Så varför gör vi det? Varför blir den här typen av ångest allt vanligare i vårt samhälle?

Innan vi besvarar den frågan måste vi klargöra två enkla ting om den mänskliga naturen. För det första vill människor instinktivt ha allt under kontroll. För det andra är ovisshet något som gör människor helt vettskrämda.

Ovissheten är något vi inte kan tolerera och som vi har svårt att hantera. Och den är mer uttröttande och frustrerande än du kanske anar.

Förväntansångest gör att man får problem med anställningsintervjuer, prov, läkarundersökningar, osv.

Till och med något så enkelt som att ställa sig frågan om man kommer att ha tillräckligt med pengar nästa månad för att kunna betala alla räkningar kan göra att man hamnar i en nedåtgående spiral.

Man är inställd på det värsta, vilket sätter krokben för alla ansträngningar man kanske redan har gjort för att bemöta och tackla sina problem.

“Oron tömmer inte morgondagen på dess sorg, den tömmer nutiden på dess styrka.”

-Corrie Ten Boom-

Orolig man som lutar sig mot en fönsterbräda

Förväntansångest låter rädslan ta överhanden

Nuförtiden ägnar människor mycket tid åt att oroa sig. Detta är inte i sig något problem, så länge man vet hur man ska hantera sin oro.

Kanske har du svårt att tro det, men det går faktiskt att hitta en balans och en lagom ångestnivå som kan vara till fördel för dig.

Med andra ord kan du utnyttja den ökade medvetenhet som ångesten medför och kombinera den med en flexibel och positiv inställning för att bemöta dina dagliga utmaningar.

Allt detta är lättare sagt än gjort, för din hjärna följer instinkter snarare än logik. Därför gör din fantasi att du föreställer dig det värsta när du konfronteras med ovisshet.

Denna oroskänsla stimulerar genast amygdalan, vilket är den del av hjärnan som förknippas med rädsla. Den är ansvarig för aktiveringen av din kropps fysiologiska reaktioner.

Det betyder att den utlöser frigörandet av hormoner som kortisol, vilket hjälper dig att agera snabbt.

Anledningen till att en del människor lider av förväntansångest medan andra inte gör det kan vara amygdalan.

En studie som genomfördes vid University of Wisconsin i Madison och som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature avslöjade att en del människors hjärnor reagerar häftigare på ovisshet och hot.

Med andra ord har somliga människor mindre neurologisk tolerans gentemot den här typen av situationer, varför de reagerar med ökad ångest.

Bild på en blå hjärna

Symtom och karakteristiska tecken

Om du lever med ångest så lever du inte på riktigt. Istället svävar du i ett slags tomrum där du ser framtidens alla otäcka eventualiteter utspela sig framför dig.

Det kvittar vad du har planerat eller vad du har att göra idag, imorgon eller om fem år. Vid någon tidpunkt kommer allt att gå snett.

  • En känsla av konstant vaksamhet och osäkerhet. Du känner dig ledsen och hjälplös, men även arg, för du vet inte vad du ska göra.
  • Tvångstankar och kognitiva förvrängningar är vanliga. Du har ingen tydlig bild av verkligheten; du kan inte se nuet, för du har hela tiden blicken riktad mot en negativ framtid.
  • Ett liv i ständig rädsla. Eftersom du alltid känner dig rädd upplever du hela tiden de fysiska symtom som är förenade med rädsla, som t.ex. darrningar, svettningar, magsmärtor och ökad hjärtfrekvens. Detta psykologiska tillstånd leder ofta till panikattacker.

Hur man minskar förväntansångest och lever bättre

Horatius, den store romerske diktaren, sade att motgångar har förmågan att väcka talanger som under gynnsamma förhållanden skulle förblivit oupptäckta.

Din värld och ditt liv kommer alltid att vara dynamiska. Du kommer alltid att behöva ta itu med oförutsedda förändringar. Det kommer alltid finnas tryck och många saker kommer vara bortom din kontroll.

Att handskas med motgångar är en del av livet.

Dock har de flesta av oss inte lärt oss hur vi ska hantera denna verklighet. Det ligger inte ens i människans natur att leva med ovisshet. Det är normalt att vara rädd. Misstaget vi gör är att låta rädslan ta över våra liv.

Nyckeln till att övervinna förväntansångest och leva ett gott liv finner man genom att reflektera över följande punkter:

  • De känslor du upplever behöver inte definiera ditt beteende. Det är normalt att känna sig skrämd och orolig. Acceptera dina känslor och normalisera dem, men låt dem inte styra ditt beteende.
  • Den enda person som kan kontrollera dina tankar är du. Ägna inte för mycket tid åt dessa mörka grubblerier. Låt inte din rädsla paralysera dig. Ventilera dina tankar, fokusera på omgivningen och försök hitta balans i stunden som är. Det allra viktigaste är här och nu, för morgondagen har ju ännu inte anlänt.
  • Var spontan. Säg adjö till dina invanda mönster. Rädsla och negativa tankar smyger sig på dig när du sitter still. Rutiner kan få dig att bli rostig, vilket kan göra att din hjärna förlorar motivationen att omdirigera dina tvångstankar. Ställ dig upp och rör på dig. Sluta tänka och känn istället. Motionera, utöva mindfulness och uppmuntra ditt hjärta att knyta an till världen runt omkring dig. Träffa nya människor och besök nya platser.
Person som mediterar i solnedgången mot förväntansångest

Förväntansångest behöver inte styra ditt liv

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi alla vid något tillfälle har upplevt förväntansångest. Vår moderna värld gör det lätt att hemfalla åt den här typen av negativa tankar.

Men tro inte att dina orostankar gör dig svagare. Tvärtom ska du se dem som ett tillfälle att bli starkare som människa. Utnyttja erfarenheten som ett tillfälle att sätta dina nya färdigheter på prov och leva ett lyckligare liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chua, P., Krams, M., Toni, I., Passingham, R., & Dolan, R. (1999). A functional anatomy of anticipatory anxiety. NeuroImage9(6 I), 563–571. https://doi.org/10.1006/nimg.1999.0407
  • Grupe, D. W., & Nitschke, J. B. (2013, July). Uncertainty and anticipation in anxiety: An integrated neurobiological and psychological perspective. Nature Reviews Neuroscience. https://doi.org/10.1038/nrn3524

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.