Från att vara för snäll till att bli för kontrollerande

Bakom osjälviskhet finns ibland altruistens önskan att uppfylla sina egna behov. Lustigt nog kanske de inte ens inser att de har dessa behov. Men vanligen är dessa behov en önskan att kontrollera andra.
Från att vara för snäll till att bli för kontrollerande
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2020

Extrema beteenden tenderar att vara ett tecken på kamp. En av de källor som den kämpande individen använder sig av är just att överdriva ett beteende för att dölja ett underliggande problem. Så även om det anses vara en god egenskap att vara för snäll, är det i vissa fall inte det.

Det är väldigt vanligt att en snäll person förväntar sig något tillbaka, även om de kan förneka detta. Å andra sidan är det också möjligt att önskan att få vara till lags är en mekanism för att utöva kontroll över andra människors beteenden.

Ett annat avslöjande tecken på detta är när personen som försöker vara för snäll beklagar sig över hur de är. De uttrycker konstant sin besvikelse över att människor omkring dem inte beter sig som de förväntat sig eller inte är “tacksamma nog”. I dessa fall kan överdriven snällhet innerst inne vara en form av manipulation.

“Den sanna meningen med livet är att plantera träd under vilkas skugga du inte förväntar dig att sitta.”

-Nelson Henderson-

Det kan finnas en baktanke bakom att vara för snäll

Att vara för snäll

Man kan säga att en person som är för snäll är en person som inte bryr sig om sina egna behov och önskningar, vilket innebär att denna uppoffrar personliga ting för att göra en annan person nöjd. Det betyder också att man lever för att hjälpa andra och att man antagligen inte erkänner att man själv behöver bli nöjd eller få någon hjälp. Vidare är detta ett drag som oftast syns i personer som alltid försöker bli “hjälten” i alla situationer.

Experter i ämnet menar att det tvångsmässiga behovet att hjälpa andra kan bero på ett starkt behov av kärlek. Det är ett väldigt vanligt beteende hos personer som inte fått tillräckligt med kärlek som barn eller som inte har uppfostrats till att bli självständiga individer.

Hur som helst, att vara för snäll är ofta en strategi för att “köpa” andra människors kärlek och accepterande. Det är därför dessa personer känner sig besvikna när de inte får gensvar. Detta leder i sin tur till att de beklagar sig över att de “ger för mycket” till andra.

Från empati till kontroll

Personer som är för snälla är sällan medvetna om vad som egentligen motiverar deras önskan att hjälpa. De känner i sina hjärtan att de uppriktigt bryr sig om andras välmående.

De har förmågan att känna igen smärta hos människor omkring dem, och kan även bli illa till mods när de ser andra lida. Men det finns två problem med detta. För det första känner de aldrig samma intresse för eller vänlighet mot sig själva. Faktum är att de frivilligt sätter sig själva i andra rummet.

Det andra problemet är att de vill kontrollera andra människors beteenden. De vill ha deras uppmärksamhet och uppskattning och ibland även offentliggörande av sina handlingar. Därför är det vanligt att de känner att de har rätt att kontrollera livet för dem de hjälper, och de hävdar denna rätt som “betalning” för vad de gjort för detta människor.

Du måste vara snäll med dig själv

Sann hjälp

Innan du beslutar dig för att vara snäll med andra, måste du vara snäll med dig själv. Detta är nödvändigt för att du ska kunna nå en balans mellan andra människors intressen och dina egna. Därför bör du se till att de uppoffringar du gör för andra är i enlighet med ditt liv, dina behov och dina begränsningar.

Å andra sidan är det också bra att utforska sin motivation till att hjälpa andra. Som vi nämnde tidigare, kan man om man analyserar denna aspekt få hjälp att identifiera sina egna behov och hjälpa andra på ett icke-manipulativt sätt.

Dessutom leder behovet att vara behövd vanligtvis till relationer med medberoende, vilket inte är hälsosamt för någon av de inblandade personerna. Det bästa sättet att hjälpa dessa personer på är att skapa förutsättningarna för att de ska kunna bli självständiga och bli starkare. Uppmuntra dem inte att söka din hjälp, utan att i stället söka efter lösningar.

Detta kanske intresserar dig
Hur man blir självständig
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur man blir självständig

Önskar du bli mer självständig? Uppmärksamma då de fundamentala aspekter som definierar en självgående person och ha dessa tips i åtanke.  • López, A. M. (2000). La metafísica de la generosidad cartesiana. Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 21(49), 27-44.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.