Georg Wilhelm Friedrich Hegel: en idealistisk filosof

Efter att Georg Wilhelm Friedrich Hegel dog delades hans följare i två kontrasterande grupper: högerkants-hegelianerna och vänsterkants-hegelianerna, såsom Karl Marx.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: en idealistisk filosof
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Georg Wilhelm Friedrich Hegel satte en före- och efterlinje i den filosofiska världen i Västeuropa och 1900-talets Ryssland. Han var en lojal beundrare av Platon, Descartes och Kant. Hegel hjälpte till att utveckla den tyska idealismen. Faktum är att han gav upphov till ett genombrott i den teorin samt den om medvetandets evolution.

De flesta vet att det inte alls är lätt att läsa Hegel. Hans mest kända bok, Andens fenomenologi (1807), är ett prov på ett tätt men bestämt intellektuellt arv som vi känner till som det dialektiska.

Vi måste göra anmärkningen att många människor trodde att han var radikal och inspirerade den tyska nationalismen. Adolf Hitler stödde till exempel den hegelianska filosofin eftersom han fann rättvisa i fraser som “Enbart den germanska världen, som ett förkroppsligande av sann kristendom, representerar sann frihet”.

“Utbildning är konsten i att göra människan etisk.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Hegel var dock mycket mer än så. Hans tankar var en gnista som utlöste tusentals teoretiska och filosofiska reaktioner. Han inspirerade marxistmaterialismen och lade grunden till Søren Kierkegaards pre-existentialism, Friedrich Nietzches metafysiska koncept och till och med Theodor W Adornos negativa dialektik.

I grund och botten bjöd Hegels filosofi in oss att tro att det inte finns många barriärer mellan oss och världen. Han ville uttrycka att vi är skaparna av vår egen sanning. Dessutom introducerade han konceptet om dialektik för att förklara hur vår historia och våra egna tankar resulterar från den konstanta rörelsen mellan lösningar och motsättningar.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel föddes i Stuttgart den 27:e augusti 1770 i en protestantisk familj. Han var vän med viktiga människor, som filosofen Friedrich von Schelling och poeten Friedrich Hölderlin. Dessutom var han en ivrig beundrare av Immanuel Kant.

Han studerade filosofi och teologi vid universitetet i Tübingen. Efter sin fars död mottog han ett arv som tillät honom att hänge sig fullständigt till den akademiska världen kort efter att ha presenterat sin tes, som var en “Filosofisk avhandling om planeternas omloppsbanor” 1802. Inte långt därefter blev han professor, vilket tillät honom att utöka sin kunskap till att inkludera ämnen som matematik, logik och rättsvetenskap.

“Endast genom att uppnå stora mål visar en person sin starka karaktär.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Framgång och kolera

Hans lektioner blev kända över hela Europa. Hans studenter sade alltid att han var kapabel till nästan allt. De sade också att han kunde jämföras med Platon själv.

Hans analyser gällande filosofin inom rättsvetenskapen och statssystemet uppmuntrade många människor att lära sig om hans olika förhållningssätt och teorier. Den kulturella eliten och politikerna på den tiden ansåg honom vara en person de kunde lära sig och inspireras av.

Friedrich Hegel dog av kolera den 14:e november 1831.

Hegels filosofi

Framförallt var Hegel känd för att ha introducerat historia i filosofin. Fram tills dess hade de filosofiska diskurserna startat från ett tomrum, från en vital princip (själen) som önskade nå en viss sanning utan att ta hänsyn till viktiga händelser.

Faktum är att händelser såsom den franska revolutionen och förändringen av mentalitet under den tiden var några av de saker som inspirerade Hegel mest. Nu ska vi ta en titt på de viktigaste koncepten av hans filosofiska arv.

Hatt, moln och skjorta

Georg Wilhelm Friedrich Hegel och hans syn på idealism

Det är ganska vanligt att definiera Hegel som den tyska idealismens essens. Vad innebär detta egentligen? Idealism är en filosofisk teori som försvarar följande:

  • Idéer är livsviktiga och kan existera självständigt.
  • Vad som omger oss skulle inte existera om folk inte uppfattade det och inte var medvetna om det.
  • För Hegel är världen vacker. Den är metafysiskt perfekt eftersom skönhet i sig symboliserar förnuftet.

“En idé är alltid en generalisering, och generalisering är en produkt av tanken. Att generalisera innebär att tänka.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Likaså ansåg han att lycka inte borde vara det huvudsakliga målet i livet. Enligt honom är det viktigaste kunskap och förnuft.

Dialektiken

Hegel definierade förnuftet som en dialektisk process. Man kan bekräfta ett faktum och sedan förneka det för att överkomma den motsättningen. Därför trodde han att den dialektiska rörelsen inkluderade följande steg.

  • Tes: Bekräftandet av en idé.
  • Antites: Förnekandet av tesen.
  • Syntes: Överkommande av motsättningen.

Frihet

Hegel trodde att äkta frihet måste utgå från ett väldigt specifikt tankesätt, staten själv. Staten borde tillåta en individ att känna sig fullständig. I sin tur kommer den att tillåta denne att erhålla en autentisk känsla av värdighet. Därför bör människor ha en laglig grund att “underkasta sig”.

Inom det hegelianska systemet är individerna förmögna att uppnå den nämnda autentiska friheten genom kristendomen.

“Att vara fri är ingenting, att bli fri är allt.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Logik

Hegels mest kända tes är den om motsättningen. Enligt den här principen är något på samma gång som det inte är det. Detta innebär att vi alla kan förändras. Vi kan förändra allt och gå från ett tillstånd till en annan verklighet som ett resultat av vår egen livskraft. Kort sagt, livet är en konstant motsättning i och av sig självt.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel och hans syn på estetik

Hegel gjorde en intressant åtskillnad mellan naturlig skönhet och artistisk skönhet. Den förstnämnda refererar till en märklig form av skönhet tack vare dess äkthet och frihet. Den representerar i grund och botten den naturliga meningen av saker och ting. Den sistnämnda utgör vår ande och låter oss göra estetisk efterforskning för att erhålla kunskap.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel är en av de mest anmärkningsvärda filosoferna genom alla tider. Även om många människor beundrar honom, finner andra hans arbete ganska obehagligt. Kanske motsätter sig vissa människor hans tankar på grund av hans koncept av den tyska staten/idealismen eller eurocentrismen. Till sist finns det människor som ställer sig ganska tveksamma till att utforska hans arbete på grund av hur komplicerat det är.

Oavsett detta så markerade hans idéer ett viktigt ögonblick i Europa. Än idag anser många att det är ett måste att läsa hans bok Andens fenomenologi.

“Ingenting stort i den här världen har uppnåtts utan passion.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.