Intellektuell funktionsnedsättning: definition och typer

Intellektuell funktionsnedsättning: definition och typer
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En person med en intellektuell funktionsnedsättning har färre och mindre utvecklade kognitiva resurser än vad som är normalt för dennes ålder. Det gör inlärning mycket svårare, och det tar mer kraft att kommunicera i vissa sammanhang med vissa budskap. Den här typen av oförmåga identifieras vanligtvis före 18 års ålder och drabbar 1% av världens befolkning.

Det är viktigt att notera att en intellektuell funktionsnedsättning inte är en mentalsjukdom, utan snarare en utvecklingsstörning. Alla människor med den här typen av oförmåga är i grund och botten som vi: de har sina egna drömmar, intressen, smaker och preferenser. Vi får inte brännmärka störningen, och för att undvika det finns det inget bättre sätt än att lära sig mer om den!

Intellektuell funktionsnedsättning och anpassningsbart beteende

Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning, och var och en medför sina egna svårigheter. Den skapar problem med resonemang och planering, problemlösning, abstrakt tänkande och inlärning. Alla på grund av långsam och ofullständigt förvärv av kognitiva förmågor.

Deras förmåga till anpassning kan också vara begränsad. Det kan röra sig om både koncept och praktiska ting. Därför är deras förmåga att uttrycka sig lingvistiskt samt deras läs- och skrivförmåga vara svagt utvecklad. Deras känsla för ansvar och självkänsla kan också vara påverkad.

Autonomin i de dagliga aktiviteterna, såsom städning, personlig hygien och matlagning, beror helt på hur allvarlig störningen är.

Hälsopåverkan och sociala interaktioner

En intellektuell funktionsnedsättning kan ackompanjeras av vissa förändringar i individens fysiska och/eller psykiska hälsa. Dessa kan i sin tur påverka andra aspekter av välmåendet.

Några syndrom som kan åtföljas av en intellektuell funktionsnedsättning är: Retts syndrom, Dravet syndrom, Prader-Willis syndrom (PWS), Downs syndrom, Aspergers syndrom och Fragil X-syndromet. Det föreligger också en ökad risk för intellektuell funktionsnedsättning bland sjukdomar som övervikt, diabetes, HIV, STG och demens.

Dessutom kan individens kommunikation, interagerande och sociala deltagande påverkas. Deras intellektuella och anpassningsbara begränsningar gör det omöjligt för dem att delta normalt i samhällslivet. Det påverkar deras miljö hemma, i skolan, på arbetet och på deras fritid.

Funktionsnedsättningar hos barn

Intelligenskvotens roll

IQ i sig är inte tillräckligt för att diagnosticera en intellektuell funktionsnedsättning. Förutom en mätning av intelligenskvoten är det nödvändigt att göra en noggrannare undersökning av personens intellektuella funktioner.

IQ är förhållandet mellan en persons mentala ålder och kronologiska ålder. Den första åldern korresponderar med den intellektuella utvecklingen: hur de fungerar intellektuellt i förhållande till medelnivån. Kronologisk ålder är detsamma som biologisk ålder.

Vi anser att ett IQ på mindre än 70 visar på en intellektuell funktionsnedsättning. Vi diagnosticerar den andra änden av spektrumet som extrem begåvning, när index överstiger 130. IQ klassificerar graden av nedsättningen.

Typer av intellektuell funktionsnedsättning

Enligt DSM 5 klassificeras nedsättningarna som lindriga, måttliga, svåra och fullständiga.

Lindrig (IQ 50-55 till 70)

85% av alla människor med intellektuell oförmåga har en lindrig funktionsnedsättning.

 • Konceptuell domän: lindrigt påverkat abstrakt tänkande, funktionella förmågor, kognitiv flexibilitet och korttidsminne.
 • Social domän: omoget socialt interagerande vilket försätter de i riskzonen när det gäller manipulation.
 • Praktiskt domän: Behöver övervakas, vägledas och få assistans när de utför sina dagliga sysslor. Denna hjälp är ovärderlig i stressiga situationer.
 • De verkar oftast inte annorlunda från andra barn tills de blir äldre.

Måttlig (IQ 35-40 till 50-55)

10% har måttlig nedsättning

 • Konceptuell domän: de behöver ständig hjälp att utföra dagliga sysslor. Ibland är det till och med nödvändigt för andra människor att ta över delar av deras sysslor. Med måttlig övervakning kan de lära sig förmågor relaterade till sin personliga omvårdnad. De kan utföra jobb för outbildade eller arbeten som kräver väldigt lite utbildning. Dock alltid under övervakning.
 • Social domän: när de kommunicerar verbalt är deras språk mindre rikt än det hos människor utan nedsättningar. Det innebär att de inte kan tolka vissa sociala subtiliteter och har svårt att skapa nya förhållanden.
 • Praktisk domän: med hjälp och fortlöpande instruktioner kan de utveckla vissa förmågor.
par med intellektuell funktionsnedsättning

Svår (IQ 20-25 till 35-40)

3-4% av människor med intellektuell funktionsnedsättning har en svår sådan.

 • Konceptuell domän: väldigt begränsad, speciellt vad gäller numeriska koncept. De behöver konstant stöd på många områden.
 • Social domän: deras verbala språk är väldig grundläggande. Deras meningar är grammatiskt enkla och de har ett begränsat ordförråd. De kommunicerar väldigt enkelt och är begränsade till nuet.
 • Praktiskt domän: kräver konstant övervakning under alla dagliga sysslor.

Fullständig (IQ 20-25)

Det finns också en minoritet (1-2%) som i de allra flesta fall relateras till en identifierad neurologisk sjukdom.

 • Konceptuell domän: starkt påverkad. De tänker bara på den fysiska världen och de praktiska processerna. Med vägledning kan de uppnå förmågor som att peka. De motoriska och sensoriska svårigheterna som åtföljer nedsättningen förhindrar oftast en funktionell användning av objekt.
 • Social domän: dålig förståelse av verbal kommunikation och gester. De uttrycker sig på ett väldigt grundläggande, enkelt och icke-verbalt sätt.
 • Praktisk domän: de är helt beroende på alla områden. Enbart i de fall där det inte föreligger någon motorisk eller sensorisk begränsning kan de delta i särskilda enkla aktiviteter.

Vi behöver offentligt stöd om vi vill skapa en lättare och mer tillgänglig miljö för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Annars kommer dessa miljömässiga begränsningar bara att utöka svårigheterna de redan har.

Slutligen får vi inte heller glömma att personen alltid kommer före nedsättningen. En person med en intellektuell funktionsnedsättning har känslor, drömmar och någonting att bidra med, precis som du och jag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.