Intuitivt lärande: När du vet något men inte vet varför

Man uppskattar att barn från sex års ålder uppvisar intuitivt lärande. Detta innebär att de kan lära sig och fatta beslut genom att enbart förlita sig på sina förnimmelser.
Intuitivt lärande: När du vet något men inte vet varför
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

Intuitivt lärande kompletterar rationellt lärande. Man skulle faktiskt kunna säga att en väsentlig del av det man gör och integrerar dagligen bygger på instinktiv intuition. Det låter dig associera stimuli, utesluta saker och till och med lösa problem. Faktum är att denna kognitiva process, som inte är föremål för logiska eller induktiva mekanismer, definierar oss alla.

Våra förfäder levde sina dagliga liv utifrån detta förhållningssätt till lärande. I en vild och utmanande miljö var de tvungna att utveckla innovativa överlevnadsmekanismer. De behövde perception, instinkt och strategier för att jaga, försvara sig och anpassa sig till alla typer av miljöer.

Barn styrs också ofta av detta tillvägagångssätt. Eftersom de ännu inte har så mycket tidigare erfarenhet att dra nytta av, agerar de, reagerar och lär sig också intuitivt. De använder också den klassiska “trial and error”-metoden.

Men vi får inte underskatta värdet av det undermedvetna. Detta är kunskap som inte följer en rationell väg i sin konstruktion och formulering.

“Det intuitiva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet är en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren och som har glömt gåvan.”

-Albert Einstein-

Kvinna som tänker på intuitivt lärande
Mycket av det vi lär oss följer en intuitiv mekanism.

Egenskaper för intuitivt lärande

Intuitiva lösningar kan ofta hjälpa dig när det kommer till såväl personliga problem som beslutsfattande. Till exempel när du inte riktigt vet vad du ska göra på grund av brist på tidigare erfarenhet i en viss typ av situation. Det är då du agerar på känsla, på en nästan instinktiv impuls som låter dig forma ett specifikt svar eller beslut.

Intuitivt lärande definierar förmågan att snabbt förstå något utan behov av medvetna analytiska eller logiska resonemang. Denna mekanism, som varken är övernaturlig, opålitlig eller vetenskaplig, har faktiskt stort värde. Det beror på att det finns tillfällen då du under omständigheter av osäkerhet eller brist på information, måste agera snabbt och omedelbart.

Intuitiv kunskap gör det lättare för dig att ta tillvara på insikt. Den sorten som låter dig navigera genom stunder av komplexitet, press och brådska. Dessutom kompletterar denna typ av resonemang alltid rationellt lärande. Faktum är att du ofta använder det ena eller det andra, och att agera efter dina aningar är en helt giltig process.

Intuitivt lärande utgår från våra sinnen och uppfattningar och från deras koppling till det undermedvetna, där våra erfarenheter och vår personlighet finns.

Den subtila känslan av att veta något, utan att “veta varför”

I slutet av 1900-talet bestämde sig J. Paul Getty-museet i Los Angeles för att skaffa en stor kouros-staty. Det var en figur av en ung man från antikens Grekland. Köpet skulle innebära en utgift på flera miljoner dollar. Innan de gick vidare med transaktionen skickade de därför en grupp experter för att genomföra en grundlig inspektion av statyn.

Experterna drog slutsatsen att den vackra kourosen var äkta. Museiintendenten råkade dock se konstverket av en slump och fick en känsla av att det var falskt. Faktum är att även om han inte var expert på antika grekiska verk, hade han en stark känsla av att det var en kopia. Efter en ny analys visade det sig att han hade rätt. Så hur kunde han veta detta?

Faktum är att han visste det eftersom intuitivt lärande tillåter oss att dra snabba slutsatser utan att känna till de tidigare relationerna eller variablerna som har lett till dem. Din intuition stöds nämligen av dina erfarenheter, din personlighet och dina levnadsminnen som är lagrade i ditt undermedvetna.

Intuitivt lärande: snabb och ologisk förståelse

Malcolm Gladwell, journalist och känd författare till flera böcker om intelligens, hävdar att det finns lika mycket värde i rationellt lärande som kräver månader, som i intuitivt lärande, som uppstår på två sekunder. Anledningen är att de båda är besläktade.

Även när du agerar efter en känsla när du ställs inför en utmaning, har du när allt kommer omkring tidigare erfarenheter som gör att du kan agera på ett eller annat sätt. Samtidigt visar en forskningsstudie utförd av universitetet i Tübingen i Tyskland att beslut som vi fattar baserat på intuition alltid utgår från tidigare erfarenheter.

Med det sagt finns det ett villkor. Det är det faktum att varje slutsats du drar är en produkt av ditt undermedvetna och inte föremål för någon typ av logisk eller analytisk analys. De är snabba, impulsiva och kreativa reaktioner. Kom ihåg att din undermedvetna hjärna lagrar lärdomar och insikter från dina tidigare erfarenheter.

När du lär dig något snabbt, gör du det därför genom att hämta liknande erfarenheter och tankemönster från ditt undermedvetna.

Flicka med ett förvånat ansikte
Barn tillämpar ofta intuitiv inlärning.

Barn utvecklar intuition vid sex års ålder

1976 genomfördes en studie i ämnet intuitivt tänkande. Den visade att barn upplever intuitiva tankar från sex års ålder. I den här åldern, som Piaget beskrev som de konkreta operationernas stadium, börjar barn faktiskt uppvisa mer organiserade och logiska resonemang.

Detta är den perfekta grogrunden för intuition att växa fram. För i den här åldern har barn redan en viss livserfarenhet, vilken läggs till ett lite mer analytiskt förhållningssätt. Det låter dem blanda ögonblick av intuitivt lärande med rationellt lärande. Men det finns också en annan fördel i den här åldern: de har mycket kreativa sinnen.

Det betyder att barn mellan sex och elva år relaterar till och utforskar sin miljö genom ett innovativt och intuitivt mentalt förhållningssätt. Att lära sig, fatta beslut och skapa genom det sjätte sinnet är något som kommer att visa sig vara oerhört användbart för dem under hela livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Betsch, T., & Roth, P. (2018). Intuitive thinking. In L. J. Ball & V. A. Thompson (Eds.), The Routledge international handbook of thinking and reasoning (pp. 37–56). Routledge/Taylor & Francis Group.
  • Shiloh, Shoshana & Salton, Efrat & Sharabi, Dana. (2002). Individual differences in rational and intuitive thinking styles as predictors of heuristic responses and framing effects. Personality and Individual Differences – PERS INDIV DIFFER. 32. 415-429. 10.1016/S0191-8869(01)00034-4.
  • Zander, T., Öllinger, M., & Volz, K. G. (2016). Intuition and Insight: Two Processes That Build on Each Other or Fundamentally Differ?. Frontiers in psychology7, 1395. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01395

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.