Louise Hay – hennes 7 bästa citat

Louise Hay – hennes 7 bästa citat
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 08 maj, 2023

Citaten från Louise Hay talar om tacksamhet, kärlek och läkande. För den som vill reflektera, lära sig och utvecklas som människa är de en sann gåva. Ett arv fyllt av visdom som är värt att ta del av och komma ihåg genom livet.

Louise Hay var en amerikansk författare och föreläsare. Hon anses vara den personliga utvecklingens moder och en föregångare inom självhjälpsgenren i boksammanhang. Två av hennes bästsäljare är Du kan hela ditt liv (1987) and Din egen kraft (1991).

Båda böckerna klargör att man för att komma vidare, utvecklas och bli starkare måste upptäcka och förstå sig själv. De varnar oss också för faran det kan innebära att missbruka kraften hos våra tankar.

Hennes personliga filosofi formades av en traumatisk barndom och ofredanden under tonåren. Denna väg, märkt av emotionella sår och en i grunden låg självkänsla, lärde hon sig att hantera genom åren – via meditation, positiv bekräftelse och olika spirituella övningar.

Tack vare detta lärde sig Louise Hay att älska sig själv. Hon släppte taget om vreden inför de traumatiska erfarenheterna i hennes förflutna. Hon lärde sig att förlåta dem som orsakat henne så mycket lidande.

Hennes citat är en ärlig återspegling av allt som hon lärt sig genom sin spännande resa genom livet. De utgör fantastiska erfarenheter som vi bör spara i vår verktygslåda inför framtida dagar när vi känner oss nere.

Louise Hay

 

Louise Hay om det viktiga nuet

“Kraften finns alltid i nuet.”

Nuet innebär möjligheter. Det mest värdefulla och unika tillfället att agera. Det är när vi lever i kontakt med oss själva som vi kan välja vad vi vill göra med våra liv. Tiden som vi kan njuta av.

Att leva i en ständig spurt mot det vi vill uppnå, eller som slavar till vårt förflutna, hindrar oss från att uppleva nuet. Louise Hay var mycket tydlig när det gällde detta: möjligheterna till njutning och förändring ryms i denna dag. Allt annat är inbillning eller illusioner.

Förlåtelse som en befriande handling

“Förlåtelsen är en gåva till dig själv eftersom den befriar dig. Den släpper ut dig från fängelset som du själv placerat dig i.”

Detta är ett av de Louise Hay-citat som vi verkligen behöver bära med oss varje dag. Förlåtelse är en handling som befriar oss från bitterhetens fängelse. Det är ett personligt beslut, inte någon förpliktelse.

Förlåtelsen utgör faktiskt hatets och vredens fiende. Den innebär en möjlighet att läka den vrede som uppkommit av det där som gör så ont i oss.

Ge en blomma

Förståelse för våra föräldrars agerande

“Om du vill förstå dina föräldrar bättre, be dem berätta om deras egen barndom; och om du lyssnar med ett öppet hjärta så kommer du att förstå varifrån deras rädslor och inrutade mönster kommer ifrån.”

Det här citatet från Louise Hay uppmanar oss att reflektera över familjerelationerna, även om metoden går att tillämpa på alla typer av relationer. När du inte förstår dig på dina föräldrar så är detta en användbar tanke att ha till hands.

Var och en av oss är en samling av historier och erfarenheter. En ansamling av omständigheter och kunskaper som byggts upp över tid.

Barndomen är en av de perioder då vi är som allra mest sårbara för extern påverkan. Vi föds som svampar som absorberar världen omkring oss.

Detta gör att många av våra beteenden och perspektiv på livet har sitt ursprung i våra tidiga år. Allting har en påverkan.

Det är därför det är så viktigt att komma ihåg att vi alla oftast beter oss så bra vi kan, på det enda sätt vi känner till. Det kanske inte är på rätt sätt, men det är det alternativet som vi tänker är bäst för stunden, baserat på vad vi har i ryggsäcken. Vi fungerar alla på det här sättet – våra vänner, våra föräldrar…

Konsekvenserna av emotionella sår

Här är ett annat av Hays citat som speglar våra föräldrars förutsättningar väl. Citatet bjuder också in oss till att reflektera över konsekvenserna av emotionella sår hos andra.

“Om din mamma inte visste hur hon skulle älska sig själv, eller om din pappa inte visste hur han skulle älska sig själv, då är det omöjligt för dem att lära dig att älska dig själv. De gjorde så gott de kunde, med vad de fått lära sig i sin barndom.”

Om dina föräldrar är oroliga för att bli övergivna eller bortstötta, har en bristande kärlek till sig själva, eller inte vet hur de ska hantera sina känslor, så kommer det att påverka dig i viss mån. Detta gäller särskilt under barndomen. Deras sår formar vilka de är och påverkar hur de agerar och vad de känner.

Kanske var det så när vi var små, att vi inte förstod det här så bra. Men senare, när våra kognitiva förmågor hade utvecklats, blev vi alltmer medvetna om hur djupa deras sår är och hur de påverkat oss.

Många av besluten som våra föräldrar fattade var inte medvetna sådana. I många fall agerade de efter bästa förmåga. De satte våra behov framför sina egna och utövade en generositet som gör oss alltmer häpna allteftersom åren går.

Louise Hay om kärlek som livets motor

Louise Hay om kärlek som livets motor

“Kärleken är en fantastisk mirakelmedicin. Att älska oss själva kan göra under i våra liv.”

För Louise Hays egen del så finns det ett tydligt “före och efter” när det gäller upptäckten av egenkärlek. Innan hon kom att älska sig själv, föraktade hon sig själv. Hon behandlade sig själv illa och beskyllde sig själv för allt. Hon var sin egen fiende.

När hon väl fick upp ögonen för kärleken tog allt en annan vändning. Hon började att respektera sig själv, ta hand om sig själv och värdera sig själv på det sätt som hon förtjänade. Efter det förändrades allt.

“Älska den du är och vad du är och det du gör.”

Kärleken är livets motor – en mirakelkur, som Louise Hay säger. När den väl får ta plats i våra liv förvandlar den allt som kommer i dess väg.

När vi älskar varandra har vi kraften att förändra och återuppbygga och, framförallt, läka det som är trasigt hos oss. Om vi istället skärmar av oss från kärleken så är det troligt att vi kommer att uppleva lidande, vanvård och stillastående.

Skapa våra tankar

“Om jag vill tro att livet är ensamt och att ingen älskar mig så är det också allt som jag kommer att kunna finna i min värld.”

Detta är ännu ett av Louise Hays citat som vi aldrig bör glömma. Det som vi tror på, det gör vi till verklighet. Det perspektiv som vi väljer att ha är det som avgör hur vårt dagliga liv ser ut. Dina tankar har ett stort inflytande på din verklighet.

Med andra ord – kvaliteten hos våra tankar kommer antingen att ge oss eller ta ifrån oss kraft. Det är därför det är så viktigt att vi tar hand om våra tankar. De har kraften att transformera våra liv och bestämma hur vi kommer att känna.

Som vi ser har Louise Hay lämnat efter sig ett ovärderligt arv i sina citat. Inte enbart i form vad de faktiskt säger, men också genom allt de inspirerar till.

Genom citaten bjuder hon in oss att se världen från ett annat perspektiv – ett där kärlek och förlåtelse är rådande. Ord som vi kan komma tillbaka till när vi behöver reflektera och utvecklas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.