Den intressanta metaforen om de tre visa aporna

Metaforen om de tre visa aporna kommer från en bildlig levnadsregel av Konfucius, som uppmuntrar oss att vägra se, höra eller tala om onda ting. Detta torde garantera lycka i livet.
Den intressanta metaforen om de tre visa aporna
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

De flesta människor har sett de tre visa aporna förut. Det är vanligtvis en bild av dem tre i rad: en täcker munnen, den andra täcker sina öron och den tredje täcker sina ögon. Det är en träskulptur från 1600-talet som hänvisar till goda levnadssätt i grova drag. 

Skulpturen restes i Tōshō-gū-templet i Japan. Var och en av de tre visa aporna har ett namn: Mizaru, Kikazaru och Iwazaru. Dessa namn betyder se inte, hör inte och tala inte. Men vad har det att göra med att leva ett lyckligt liv?

Allt indikerar att skulpturen förkroppsligar en ordspråksmässig princip hos Konfucius. Principen lyder: “Se inget ont, hör inget ont och tala inte ont”. Så den fundamentala principen är inte att avlägsna sig från allt i världen, utan att vägra ge sig i lag med onda ting. Detta är del av konsten att leva ett lyckligt liv.

“När du kan undvika en ondska, är det dumt att acceptera den.”

-Terence-

Konfucius och de tre visa aporna

Konfucius princip talar om för oss att undvika det onda. Men går det ihop? Det första vi tänker på är att vi kan vägra att se, höra eller tala ont, men det innebär inte att det kommer att försvinna från världen. Vi kan även ställa oss en annan fråga: Vad får vi ut av livet av att känna till eller tala om det onda?

Det finns ett paranoiskt drag djupt inom oss som finner njutning i onda ting. Det är möjligt att vi intalar oss själva att om vi är medvetna om olika perversioner, kommer vi automatiskt att vara skyddade mot alla hot. Om du till exempel vet om att det begås många brott i en gränd så kan du undvika den och på så sätt minska risken att bli rånad.

Det verkar logiskt. Å andra sidan, vid en närmare titt är det inte så. Varför? Därför att det onda i världen är ett undantag och inte en regel. Det finns många fler goda och ärliga människor.

Dessutom har det bevisats att tendensen att vara nervös eller spänd är en av de saker som rånare bedömer innan de attackerar någon. Med andra ord har offer och gärningsmän särskilda ting gemensamt.

Staty av Konfucius

Intresse för det onda och att leva ett lyckligt liv

Om vi kan leva utan att vara medvetna om det senaste genombrottet i kvantfysiken, varför skulle vi inte kunna leva utan att veta om det onda i världen? Här måste vi även nämna att det finns anledning att tro att bevittnandet av grymma brott, antingen personligen eller på TV, ökar vår tendens att begå ett brott eller risken att falla offer för ett.

Detta har att göra med spegelneuroner. Hjärnan är inte alltid förmögen att skilja på vad som är fantasi och verklighet, vilket är anledningen till att vi blir rädda under skräckfilmer. Vi vet mycket väl att det är fiktion, men det slår fortfarande an vissa känslor inom oss.

Därför kan det ha en giftig effekt på vårt sinne att se, höra eller tala om onda ting. Det är möjligt att det onda när våra rädslor och vår egen onda sida “monstret” som gömmer sig djupt inom oss. Kanske hade således Konfucius rätt när allt kommer omkring.

Man som dragit lärdom av de tre visa aporna

Mental hygien

Skulpturen av de tre visa aporna är en guide för att leva ett lyckligt liv och det är en grundläggande princip inom mental hygien. Att se, höra eller tala om ont kan leda till ett tillstånd av ångest. Vi glömmer helt plötsligt att det statistiskt och matematiskt finns fler goda människor än onda i världen. Istället för detta tror vi att motsatsen är sann. Det känns som om vi befinner oss i en verklighet där någonting hemskt kan hända oss när som helst.

Många människor tänker: “Tänk om jag är ett offer för verklig ondska?” Konfucius princip passar in perfekt här. Vi måste arbeta för att stöta bort sådana tankar.

Fåglar som flyger över en äng

Onda och skandalösa ting är ämnen som säljer. Det är del av en sorts smärtsam pornografi som skrämmer och fascinerar på samma gång.

Skräck och fascination är neurotiska. En del av konsten att leva ett lyckligt liv är att förändra vårt perspektiv på världen och hur vi agerar baserat på det. Det är därför helt giltigt att vägra att bevittna eller ta del av onda handlingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.