Ogiltigförklaring från familjen: när man anser sig värdelös

Ogiltigförklaring från familjen: när man anser sig värdelös
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 13 maj, 2023

Ogiltigförklaring från familjen är en process som dyker upp ganska ofta. Den sker i miljöer där en eller flera personer genererar en typ av galen dynamik som bojkottar barnens självkänsla. Den får oss att använda förminskningar, passiv-aggressiv kommunikation, emotionell manipulering och osynliga övergrepp. Detta kan lämna ett permanent ärr.

Experter inom systemisk familjeterapi säger att alla ogiltigförklarade barn löper risken att bli osynliga vuxna i framtiden. De är personer som från ung ålder tror att deras behov inte är viktiga. Deras identiteter har blivit så utspädda att de inte lyckats forma en autentisk självuppfattning.

“Alla har ett fåtal smärtsamma sår begravda i sitt hjärta. Om de kan gå vidare är det bra. Men även om de inte kan det så lever de fortfarande. Smärtan blir med tiden avdomnad.”

-Kim Bok Joo-

Ett exempel på ogiltigförklaring från familjen

Vi har att göra med ett problem som är väldigt allvarligt men som ändå försummas av många föräldrar. Anna är nio år och spenderar hela dagen med att göra narr av, nypa och knuffa sin lillasyster Camilla. Anna är rastlös och högljudd medan Camilla är återhållsam och blyg.

Camilla går till sin mamma med tårar i ögonen för att få hjälp. Hon får alltid samma svar: “Du måste se efter dig själv, mamma är upptagen och kan inte alltid ta hand om dig”. Denna situation, som kan verka oskyldig, döljer många nyanser. Ogiltigförklaringen från föräldern är i detta fall dubbel och konsekvenserna allvarliga.

Först eftersom modern inte tar hänsyn till sin yngre dotters känslor. Vidare eftersom hennes budskap till den lilla flickan är enkelt och direkt: “Jag är upptagen, så du är ensam i det här, du får lösa dina problem på egen hand”. En barndom som präglas av sådan ogiltigförklarande dynamik kan lämna djupa spår i vuxen ålder.

Ledsen flicka

Från ogiltigförklaring från familjen till personlig ogiltigförklaring

Ogiltigförklaring från familjen är en form av känslomässig försummelse och därför en av de farligaste formerna av subtil försummelse. Marsha Linehan – en välkänd expert på psykiska tillstånd och dialektisk beteendeterapi – förklarar i sina böcker att dessa typer av interaktioner genererar väldigt allvarliga konflikter i barnets sinne.

Låt oss till exempel föreställa oss en bebis som aldrig får uppmärksamhet på natten varje gång den gråter. Föreställ dig nu samma barn vid två års ålder, när det får ett stort utbrott framför uppretade föräldrar som inte vet hur de ska hantera situationen. Några år senare skäller de på barnet för att det inte vet hur man knyter skorna eller för att det klär på sig, äter eller uttrycker sig långsamt.

“Du är klumpig och gråter alltid för minsta lilla”, är vad detta barn fått höra under de första sex åren i livet.

Hela situationen präglar barnets personlighet på olika sätt. Dr. Linehan förklarar att ogiltigförklaring från familjen genererar personlig ogiltigförklaring.

Om de emotionella behoven hos barnet ignoreras från början och det alltid är barnet som “gråter för minsta lilla”, kommer det börja ogiltigförklara sig självt. Det kommer tolka dessa känslor som negativa, vilket betyder att det är bäst att gömma och svälja dem.

Gråtande pojke som upplever ogiltigförklaring från familjen

Vad som i många fall uppstår är en självuppfyllande profetia. Om folk upprepade gånger berättar för barn att de inte kommer lyckas, att det inte är något för dem, att något är för svårt för dem, att de kommer vara sämst i talangjakten, är det alltså troligt att de kommer internalisera detta som ett giftigt mantra.

Men att bryta effekten av ogiltigförklaring från familjen är inte bara möjligt, utan nödvändigt. Vi måste validera oss själva som vi förtjänar, som andra borde ha gjort.

Att validera oss själva som vuxna: den inre dialogen

Systemisk terapi och familjeterapi har mycket att tacka Paul Watzlawicks kommunikationsteori för. Både han och andra experter från Mental Research Institute har gett form till en exceptionell metod. Detta var nyckeln till familjeterapins framtid och en bättre förståelse för denna komplexa dynamik.

Inom detta ramverk refererade han till teknikerna hos förminskning. Detta är en tom, skadlig och ibland till och med aggressiv kommunikationsform. Budskapet till den andra personen bidrar till att ogiltigförklara denne och orsaka upprördhet.

Men något som psykologer som Dr. Linehan menar är att barn som ogiltigförklarades i ung ålder skapar en inre dialog som vuxna som baseras på ett ogiltigförklarande av dem själva.

Självkritik, begränsande attityder, obeslutsamhet, skuld, konstant rädsla och repetitiv monolog som saknar självkärlek bidrar till att föreviga denna ogiltigförklaring. Det är nästan som en eld där vi förstör oss själva mer och mer…

Ensam motorcyklist

Det är inte värt det. Om andra har skapat denna serie av hål i vår identitet och självkänsla ska vi inte ta över denna destruktiva aktivitet. Låt oss undvika att bli våra egna värsta fiender.

Att validera oss själva är möjligt, men för att uppnå det måste vi förändra vår inre dialog. Vi måste alltså tala till oss själva med respekt och vänlighet. Vi måste behandla oss som värdiga varelser; som personer som har mycket framför oss och som inte tror på “du kan inte, du vet inte, du förtjänar inte…”

Det är dags att kunna göra allt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.