Svåra perioder kan faktiskt vara läkande

Svåra perioder kan faktiskt vara läkande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2024

Svåra perioder har lärt mig de viktigaste kunskaperna om liv och mognad. Det var vid dessa tillfällen jag lyckades läka mina sår.

Dessa tillfällen var perioder av långsamt läkande som gav mig höga doser av egenkärlek. De gav mig några droppar försiktighet, mycket klokhet och ett tillfälle för reflektion. Vid dagens slut är det mycket få saker som kräver så mycket av oss. Vid de här tillfällena existerar det bara två val: att stanna kvar i fängelset eller gå vidare.

William Shakespeare sade i sin pjäs Stormen att oavsett vad som händer, även under de mest tumultartade dagar, så går timmarna. Tiden går.

Medan det är sant att det finns logik i det här resonemanget så finns det också en aspekt som man inte kan förbise. Sättet på vilket vi hanterar stormen kommer att avgöra hur den påverkar oss efteråt.

Så om man desperat klänger sig fast vid en traumatisk händelse, vid besvikelse eller frustration, kommer dagarna passera – den ena efter den andra. Så som insekter fastnar i klibbig sav. Till slut blir man ett skal av vemod och desperation, täckt av bärnsten.

Men vi kan faktiskt dra nytta av svåra perioder. Vi kan använda dem för att läka och få ny styrka. Under de här perioderna kan vi lära oss att acceptera situationen och se den med nya ögon. Om vi gör det kommer tiden alltid fortsätta framåt, till vår fördel.

Vi bör nämna att den här vägen givetvis inte är enkel att vandra. Nästan ingen är förberedd på den här typen av attacker. Ingen talar om för oss hur det är tänkt att vi ska hantera de saker som ödet ibland placerar mitt i vägen för oss.

Kvinna under vatten

Svåra perioder – komplexa kapitel i livet

De flesta av oss föredrar när saker och ting är enkla. Vi väljer den snabbaste vägen mellan två punkter, finner oss inte i ovisshet,  föredrar att njuta framför att oroa oss och gillar när saker går som planerat.

Det är inte heller så att de här preferenserna bara är av ondo. De är inte dåliga eftersom de bara följer det som vår hjärna alltid vill att vi ska göra. Hjärnan är programmerad att undvika risker, hushålla med energi och överleva i det perfekta och kontrollerade området som kallas för vår “bekvämlighetszon”.

Samtidigt vet vi alla att svåra perioder kommer i många olika skepnader och när vi allra minst förväntar oss dem. De kan komma i form av pengaproblem, en separation, en förlust, ett svek eller till och med som en existentiell kris.

Dessa svåra situationer har vanligtvis vissa saker gemensamt. De innebär en förlust av kontroll över vårt liv, en känsla av sårbarhet, en kris för självkänslan, försvarslöshet och rädsla. De suddar ut nuet och de vi är, och förvandlar oss till ett virrvarr av osammanhängande linjer.

Löv i bok

En intressant strategi som psykologin presenterar för oss, är att hantera de här situationerna genom att omvandla dem till tillfällen för reflektion. Vi behöver lära oss att skapa vår egen historia. Vi behöver låta historien handla om läkande, reflektion, förändring och nya perspektiv

Den här övergångsperioden där vi återknyter till oss själva kan ju faktiskt ge upphov till nya kapitel som är mer tillfredsställande, rika och äkta.

Narrativ terapi för svåra perioder

Om du aldrig hört talas om narrativ eller berättande terapi rekommenderar vi att du lär dig om det. Det vi talar om är en terapeutisk metod där personen gradvis blir en expert på det egna livet.

Du blir en expert genom att reflektera och omorganisera dina tankar och genom att berätta din egen historia. På så vis kan du förstå varför saker skett och hur de skedde. Du har också möjlighet att “skapa” alternativa historier som kan hjälpa dig att ta dig förbi det nuvarande problemet.

En bra sak med den här terapimetoden är att du upplever att du är huvudpersonen i din egen berättelse. Den hjälper dig också att se de svåra perioderna som viktiga kapitel i livet. De innebär en möjlighet att växa och mogna.

Dessa är tillfällen när vi är hjältarna i våra historier såväl som författarna och skaparna av ett bättre kapitel i våra liv.

Låt oss titta lite närmare på vad narrativ terapi är.

Kvinna vid avsats

Egenskaper hos narrativ terapi

  • I grund och botten är narrativ terapi en reflektionsprocess. Den psykologiska uppgiften för personen ligger i att berätta sin historia precis såsom denne uppfattar den.
  • Terapeuten agerar som en möjliggörare. Terapeuten kommer att ställa relevanta frågor för att hjälpa personen att dyka djupare ner i sin berättelse. Denne kommer att belysa vissa ämnen och mönster. Personen bjuds även in att göra mer djupgående, komplexa reflektioner. 
  • Medan personen berättar sin historia behöver denne även tänka på aspekter som denne kanske inte velat se tidigare. Personen kommer att behöva ta in känslor som kan ha dolts innan.
  • Den här terapimetoden försöker att besvara frågor som “vem är du?”, “vad vill du nu?”, “vad behöver du för att kunna berätta historien som du verkligen skulle vilja berätta?”
  • Vi människor har ofta historier som vi gömt undan, glömt eller förbisett. Det kan vara tidigare drömmar. Det kan handla om projekt som vi övergivit på grund av obeslutsamhet eller kanske rädsla. Ibland är det viktigt för oss att lyfta fram dessa historier för att vi ska kunna lägga till nya kapitel i våra liv.

Svåra perioder kräver att vi tar kommando över våra historier. Gör vi inte det så förlorar vi kontrollen. Vi blir bara ännu en skådis i rollbesättningen. Men om vi sätter oss i förarsätet och tar kontroll, kommer vi att se att detta är tillfällen i livet för läkande, reflektion och införlivande av nya kunskaper.

Låt oss tänka på idag, den historia som vi vill kunna berätta imorgon…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.