5 tekniker för att undvika aggressiva samtal

5 tekniker för att undvika aggressiva samtal
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Man säger att det behövs åtminstone två människor som hamnar i konflikt för att ett bråk ska uppstå. Det innebär inte nödvändigtvis att det finns en önskan om att skapa ett. Men kanske finns det inte heller en önskan om att undvika det. Frånvaron av denna önskan kan verka oskyldig eftersom den kan tillfredsställas med en passiv attityd. Men den kan få oss att delta i en konfrontation utan att vi inser det. Det är därför det är viktigt att lära sig att undvika aggressiva samtal.

Folk talar om att förstå varandra. Men detta kan vara svårt att uppnå när passion är huvudfokus och båda parterna bibehåller en avståndstagande position. I dessa fall är det väldigt viktigt att vara försiktig och inte uppmuntra till aggressiva samtal.

Så hur kan vi undvika aggressiva samtal? Det kan vara lätt om vi använder oss av särskilda strategier. Dessa bör användas när vi känner att samtalen börjar hetta till.

Håll samtalet centrerat

Många människor kallar den här tekniken för “den trasiga skivan”. Den innebär att du upprepar din poäng om och om igen. Du ignorerar påståenden som inte har med den att göra. Detta är ett sätt att omdirigera samtalet för att uppmuntra oss själva. På så sätt går vi inte i den andra personens aggressiva fällor.

Den här tekniken hjälper mot aggressiva samtal. Detta eftersom den hjälper till att hålla diskussionen rationell. Du behåller fokus på målet. När du fokuserar på det kan du neutralisera ett annat budskap. Detta skulle kunna påverka dina känslor och förvrida den egentliga avsikten med samtalet.

Huvud med måltavla

Dela med dig av så lite som möjligt

Detta är en effektiv teknik, speciellt när den andra parten konstant fyller samtalet med indirekta budskap. Dessa har vanligtvis som mål att få oss att må dåligt. Tekniken består av att hålla vår dialog så kort som möjligt. Då stimulerar vi den andra personen att uttrycka sig tydligare.

Målet med den här tekniken är att hjälpa dig att undvika antydningar. Detta eftersom de för det mesta är aggressiva. De har en tendens att skapa förvirring och konflikter. Om du är tydlig och får den andra personen att förstå vad du säger, kommer du att lyckas med att undvika aggressiva samtal.

Kom ihåg att du inte alltid har rätt

Under en konfrontation har båda parter en tendens att tro att de har rätt. Båda parter har en tendens att komma med påståenden som de inte är helt säkra på. Annars skulle de kanske framstå som sårbara. Ha denna tendens i åtanke och kontrollera den. Det sänker definitivt sannolikheten för aggressiva samtal.

Att uttrycka att den andra parten också har rätt kan lösa upp konflikter innan de tagit form. När du gör detta undviker du att samtalet slutar med meningsskiljaktighet. På så sätt lyckas du undvika aggressioner.

Teknik för att undvika aggressiva samtal

Undvik aggressiva samtal genom selektiv uppmärksamhet

Den här tekniken har att göra med att avsiktligt ignorera saker som irriterar eller besvärar dig. Du bör enbart fokusera på de huvudsakliga aspekterna i diskussionen. Den här tekniken grundar sig i att du ignorerar den andra personen när denne uttrycker sig opassande mot dig.

Den andra parten kommer snart att märka av det. Om vederbörandes ord inte har någon effekt på dig kommer han eller hon snart tröttna. Den rätta saken att göra är att fokusera på det positiva. Då kan du styra ut samtalet ur det negativa hål som motparten försöker gräva.

När personen till exempel säger “Du ger mig aldrig någon uppmärksamhet. Vi bestämde att vi skulle gå på bio på fredag och du var sen”, är ett bra svar: “Vill du gå på bio ikväll och äta middag efteråt? På så sätt kan jag gottgöra dig”.

Tekniker för att undvika aggressiva samtal

Ta en sak i taget för att undvika aggressiva samtal

Tillämpa den här tekniken när motparten börjar anklaga dig för saker. Det bästa är att fokusera på ett ämne först och sedan nästa. Om du uppmärksammar alla ämnen på en gång kommer det att bli svårt, eftersom det blir knepigt att välja vilken strategi du ska använda.

Utan att märka det kommer den andra personen att vilja starta en konflikt. Han eller hon gör vad som helst för att dra in dig i den, ofta med hjälp av anklagelser. Personen attackerar för att få dig att reagera automatiskt.

Det är sant att många konflikter är hälsosamma och berikande. Men vi gör dem negativa när vi fokuserar på och enbart försvarar vår synvinkel. Detta är ett misstag som leder till aggressiva samtal. Och inget gott kommer någonsin ut av dessa!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.