Jag tycker om dig för att du gör stora ögonblick av små

Jag tycker om dig för att du gör stora ögonblick av små
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2024

Jag tycker om dig för att med dig är livet alltid enkelt. Du vet ingenting om ursäkter, distans eller egoism, och detta gör dig till en sällsynthet i dagens värld. Idag ska vi prata om betydelsefulla relationer, både när det kommer till vänskap, kärlek men även dynamiken inom familjen. I verkligheten är det inte enkelt att bygga upp denna typ av balanserade relationer. Det är inte lätt att skapa stora ögonblick av små.

Jag tycker om dig eftersom du erbjuder lugn då det stormar, för att jag vet att nobla själar inte finns överflöd i en värld av egoism. Du är en oslipad diamant som ger ljus åt andra.

Det finns alltid en, två eller tre personer som upptar våra tankar under dagarna. Detta behöver inte nödvändigtvis vara vår partner. Våra vänner är också viktiga och vi vill även tänka på dem.

Det finns utan tvekan viktiga personer som har en påverkan på vår själ; vi vet inte varför, vi vet bara att det är så. Vi känner oss bekväma bland deras värderingar, deras känslor och deras sinne för ömsesidighet.

Stjärnor

De fyra hörnstenarna för meningsfulla relationer och stora ögonblick

Människor skapar relationer som de flesta gånger inte baseras på något rationellt, utan de skapas från en emotionell värld. Vi låter oss dras med i denna våg av relationer som inte kan förklaras.

Det är dock inte alla relationer som är på detta sätt. Det finns de som har för många hörn, för många brister som blir till en stor hög av behov som man måste tillfredsställa, för mycket egoism… och utan att veta hur så har man blivit en båt i ett hav av sorger.

Relationer skapas ofta från slumpmässiga ögonblick: den där kollegan som delade samma bord med dig, den där skolkamraten som hade sitt skåp bredvid dig, den där vännen som du lärde känna på en fest… Det dagliga livet är fullt av stora ögonblick där man kan etablera nya kontakter givet att de uppfyller dessa 4 principer.

Den första lagen: att bry sig

Att bry sig är den första grundstenen när det kommer till att bibehålla autentiska relationer; som varar hela livet, som inte påverkas av tid eller distans.

Jag tycker om dig för att jag vet att du bryr dig om mig, och jag önskar alltid det bästa för dig, och jag vet att du känner detsamma för mig…

Här pratar vi dock inte bara om kärleksrelationer. Sann kärlek, att man bryr sig – detta är något fundamentalt i alla typer av relationer. De som tycker om oss är de personer som också verkligen respekterar oss och som blir till en viktig del i våra liv. Alla behöver vi känna att någon bryr sig om oss, för att vi ska kunna må bra i oss själva.

Fjärilar

Den andra lagen: att se det positiva hos andra människor

Denna dimension är viktig. Du har säkert stött på någon som alltid försöker söka det dåliga i dig: dina brister, dina felsteg, dina rädslor, vad du är osäker på.

  • När vi lär känna någon som bryr sig om oss för de vi är, som ser positivt på oss och som accepterar våra brister istället för att döma oss; då vet vi att vi verkligen har hittat en riktig skatt.
  • Vi bör tänka på att vi måste frigöra oss från fördomar för att kunna se det positiva i andra.
  • Det finns de som har en väldigt begränsad syn på livet. Detta är ett inre problem som gör att de bara ser brister hos andra.

Den tredje lagen: tillit

Hur många personer i ditt liv litar du verkligen på? Vi bör först och främst kunna lita på oss själva. Därefter bör vi lära oss att lita på våra vänner, på vår partner, på våra föräldrar och syskon, personer som vi alltid har runt omkring sig.

  • Personer som vi litar på har alltid en positiv bild av oss
  • De vet hur man lyssnar, förstår och är empatisk
  • Ser konstruktivt på misstag
  • Tror på våra förmågor

Den fjärde lagen: en hälsosam passion som skapar stora ögonblick

Då vi träffar någon ny tänker vi först och främst på att upprätthålla en balans, att det ska vara en hälsosam passion. Här pratar vi inte nödvändigtvis bara om passionen i en kärleksrelation, utan även om passionen för att lära känna nya människor generellt. Ibland finner vi oss dock i relationer där det uppstår en obalans som är till vår nackdel.

  • Det är viktigt att vi upprätthåller en balans, oavsett om det handlar om en partner eller en vän
  • Om vi märker att vi bara ger och inte får något tillbaka bör vi reflektera över situationen
  • De som har en hälsosam passion kommer att kunna berika sina liv utan att falla

Jag tycker om dig för att du gör stora ögonblick av små; ögonblick som jag kan spara i mitt hjärta; för dessa är stunder av skratt och av enkelhet, och de ger livet dess mening.

Par som skapar stora ögonblick tillsammans

Bilder av Marie Coubert och Pascal Campion.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.