Varför gör människor slut trots att de älskar varandra?

Det krävs mer än kärlek för att få ett förhållande att fungera. Bara för att man älskar någon betyder inte det att man automatiskt blir lyckligare eller att man lättare kan lösa vardagliga problem. Därför är det många personer i parrelationer som bryter upp trots att de älskar varandra.
Varför gör människor slut trots att de älskar varandra?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Hur förklarar man att människor går skilda vägar trots att de älskar varandra? Detta är något som inte är ovanligt. Kanske har du även själv varit med om detta och tvingats lämna någon du älskar. Den här sortens brytningar handlar om mer än bara skiljaktigheter, kommunikationsproblem eller bristande glöd.

Människor som älskar varandra har en benägenhet att bryta upp och sedan hitta tillbaka till varandra upprepade gånger innan de äntligen avslutar sitt förhållande. De gör slut och sedan försöker de återuppta relationen. Resonemanget lyder ofta: “Det här fungerar inte, låt oss ge varandra lite utrymme” och “Låt oss göra ett nytt försök. Den här gången kommer vi att  lyckas.” Tyvärr är detta inte något som verkar fungera. När ett förhållande är på upphällningen blir kärleken smärtsam. Alla handlingar man tillgriper för att hålla relationen vid liv gör bara såren djupare.

Författarinnan Françoise Sagan underströk att kärleken till en människa inte bara består i att vilja vara med henne utan att man också måste förstå henne och kunna anknyta till hennes verklighet. Kanhända är detta huvudorsaken till varför man skär bort någon ur sitt liv som man egentligen älskar. Att låta partnern gå är enda sättet för dem att vara sig själva och undgå ständigt lidande.

Det finns olika skäl till att människor bryter upp trots att de älskar varandra

Skäl till varför vissa avslutar sitt förhållande trots att de älskar varandra

Under en stor del av ditt liv (i synnerhet när du var ung) trodde du säkert att kärleken var som ett lim som höll allt samman. Men efterhand som du blev äldre och fick mer erfarenhet kom du att inse att kärleken faktiskt inte kunde övervinna allt. Tyvärr är detta inte den magiska ingrediensen i ett lyckligt förhållande.

För att förstå varför människor håller ihop eller bryter upp gör man klokt i att gå tillbaka till några av John Gottmans klassiska studier. Under de senaste 40 åren har både John Gottman och Robert Levenson studerat dynamiken i parrelationer med hjälp av terapi, intervjuer, enkäter och uppföljningar.

Av dessa framgår att även om långa och lyckliga förhållanden verkar lika komplexa som en Rubiks kub, så är principerna mycket enklare än vad man skulle kunna tro. Om man förstår de grundläggande faktorer som gör att två personer bryter loss från varandra trots att de älskar varandra, så blir romantiska relationer lättare att förstå. Låt oss titta närmare på några av dessa orsaker.

Vi har olika mål i livet

Du väljer att ingå i en relation med någon av flera olika skäl, varibland passion, attraktion, vänskap, samförstånd och personkemi. Dock kan du ändå känna att det finns en stor klyfta som inte krymper, en smärta som inte lättar.

Dina livsmål kan vara till hinders för ditt perfekta förhållande. För dig är ditt arbete allt. Alla din framtidsplaner kretsar kring din karriär. Din partner, å andra sidan, är mer fokuserad på att skaffa barn. Han är inte lika entusiastisk över dina yrkesmässiga ambitioner.

Jag älskar dig, men jag förstår dig inte

Att förstå en annan person innebär att man kan sätta sig i dennes sits och knyta an till en yttre verklighet. Detta kan tyckas grundläggande och naturligt, men det kan vara oerhört svårt att uppnå med en kärlekspartner. Det är inte alltid som kärleken kan, eller vill, förstå.

Du uppskattar mig inte

En annan vanlig anledning till att par bryter upp är att en av parterna inte känner sig tillräckligt värdesatt. Detta är en situation där tiden tär på ett förhållande på ett mycket påtagligt sätt. När man varit tillsammans med någon ett tag börjar man ta saker och ting för givet. Det kan vara partnerns handlingar, ansträngningar, små gester, dygder osv.

Även om din partner inte ska behöva känna sig tvungen att ge dig beröm, så går det inte att komma ifrån att bekräftelse och erkänsla är viktiga i ett sunt förhållande.

Kommunikationsproblem

Kommunikationen är väldigt viktig i ett förhållande. Att veta hur man lyssnar, att tala på ett målmedvetet vis, att kunna vara oense utan att låta känslorna skena iväg och att vara villig att göra eftergifter är hörnstenarna i alla relationer. Dålig kommunikation är därför ett annat skäl till att människor som älskar varandra avslutar ett förhållande.

Många avslutar en relation för att de inte känner sig uppskattade

Många ger upp när de ställs inför prövningar

Ditt förhållande existerar inte i ett vakuum. Det betyder att det inte är förskonat från händelser och omständigheter som dyker upp i ditt liv. Faktiskt är det så att du måste befatta dig med din och din partners familjer och särskilt med era föräldrar. Bindningen mellan föräldrar och barn kan ibland vara så stark att det hämmar ett parförhållande. 

Dessutom finns det en mängd hinder i ditt yrkesmässiga och sociala liv som kan stå i vägen för ditt kärleksförhållande. Otrohet, frestelse eller svartsjuka kan så tvivel hos endera eller båda partner.

Ibland hamnar man i situationer som avslöjar ens sanna jag. En sjukdom, ett juridiskt problem… När man ser hur ens partner reagerar på dessa utmaningar kan man få en annan uppfattning om honom eller henne.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att veta vad som får människor att skiljas åt, trots att de älskar varandra. Men som du förstår av denna artikel är det inte nog att man älskar varandra för att upprätthålla en parrelation.

Förhållanden är något man bygger. Man måste utforma dem med stor omsorg och använda det bästa material som finns att tillgå. Det är så man får ett stabilt, vackert och långvarigt förhållande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). Gottman couple therapy. Clinical Handbook of Couple Therapy, 5th Ed. The Guilford Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.