Varför kan du inte sluta prokrastinera?

Lathet eller brist på ansvar är inte alltid det som ligger bakom prokrastinering. Faktum är att det finns en serie mycket specifika psykologiska dimensioner under de dagar då du inte kan göra annat än att prokrastinera.
Varför kan du inte sluta prokrastinera?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Jag borde börja med projektet. I morgon måste jag lämna in rapporten och jag har inte ens startat datorn.” ”Jag har två dagar kvar för att lösa ett problem som jag har dragit ut på i flera veckor, men jag kan fortfarande inte få mig själv att göra det.” Varför kan du inte sluta prokrastinera? Är lathet din grundläggande egenskap? Varför verkar du inte ha förmågan att fokusera på viktiga prioriteringar?

Vi vågar påstå att varje enskild person någon gång har fallit in i en cykel av att skjuta upp saker som har lett till att de känt skuldkänslor. När allt kommer omkring är att skjuta upp ansvar ett tecken på lathet, eller hur? Det är åtminstone vad många tror, ​​men den inställningen gör bara saker än värre. Faktum är att få saker intensifierar handlingen av att prokrastinera som en negativ och diskvalificerande inre dialog.

Tänk bara efter lite. De individer som faktiskt är lata, slappa och bekymmerslösa bryr sig inte om att de är det. Allt de bryr sig om är att hitta ursäkter för sitt agerande, inte att känna skuldkänslor för vad de borde göra. Men när du skjuter upp saker till morgondagen, ger det dig en olustig känsla.

Därför är det viktigt att förstå vad som ligger bakom detta beteende för att inte låta det konditionera ditt liv. Låt oss utöka saken ytterligare.

Varför kan du inte sluta prokrastinera?

Vi tenderar att associera prokrastinering med unga studenter. Men individer i alla åldrar gör det. Till exempel när man måste tillaga en svår maträtt eller fixa något i garaget. Vi gör det också när det gäller arbete, som när vi måste skapa en faktura eller ett detaljerat projekt. Trots att vi vet att det är något vi måste göra, kan vi inte få oss till att sätta igång med arbetet.

Således, när du känner att du inte kan sluta prokrastinera, upplever du närmare bestämt en stagnation och en brist på fortskridande. Det är tydligt att detta får dig att känna dig orolig. Dessutom händer två olika saker när du går igenom detta:

  • Först och främst kan prokrastinering leda till konsekvenser. Du kan till exempel förlora ditt jobb, misslyckas med ett prov eller missa en möjlighet.
  • För det andra kan det göra att du börjar tänka illa om dig själv. Du känner dig ineffektiv, inkompetent och generellt värdelös. Ännu värre, du känner att det är något du helt enkelt inte kan kontrollera. Det spelar ingen roll att du till slut ändå bestämmer dig för att ta dig an arbetet. För något annat kommer alltid att komma emellan för att avleda dig från uppgiften.

Hur förklarar man detta beteende?

En kvinna som sover på sitt skrivbord

Det är inte ett tidshanteringsproblem, det är dina känslor

När du frågar dig själv varför du inte kan sluta prokrastinera, är det ganska vanligt att tro att problemet är dålig tidshantering. Av den anledningen är det många som köper böcker för att lära sig att bättre hantera sin tid och som skaffar sig planeringskalendrar. Men för det mesta påverkar det inte prokrastineringen.

Att tala om för någon som har prokrastinerat i flera månader att vara mer organiserad är som att be en deprimerad person att se lyckligare ut. Det går helt enkelt inte. Faktum är att det grundläggande problemet sitter i personens känslor; dennes ångest, oro, rädsla och behov av att göra sina uppgifter väl samt deras rädsla för misslyckande.

Dessa känslor är svåra att hantera. Som ett resultat blir individen upprörd, obekväm och prokrastinering blir en komplex och utmattande utgångsväg. Det värsta av allt är att dessa situationer fortgår i flera månader och i dessa fall kan leda personen till en odiagnostiserad depression eller ångestsyndrom.

Varför kan du inte sluta prokrastinera? Rädslan bakom att skjuta upp saker och ting

Det är mycket rädsla som ligger bakom denna fråga. Det här kan verka motsägelsefullt, eller hur? Vad betyder det egentligen? Vad är du rädd för?

En studie utförd vid Leuphana University i Tyskland visade att prokrastinering i grunden är ett dysfunktionellt svar på oönskade affektiva tillstånd. Till exempel finns det förmodligen många saker du måste göra som får dig att känna dig rädd och orolig. Eftersom du inte vet hur du ska hantera dessa känslomässiga tillstånd bestämmer du dig för att undvika dem. Det är då prokrastinering kommer in i spelet.

Vanligtvis ligger rädsla bakom prokrastineringen:

  • Rädsla för att misslyckas och att inte uppfylla andra människors eller dina egna förväntningar.
  • Ångest inför att möta vissa situationer som du känner att du inte har någon kontroll över.
  • Ofta finns det också en motvilja mot att behöva göra något som du av någon anledning helt enkelt inte vill göra.
En kille som arbetar

Om du har ett mål, fokusera på dina känslor före själva målet

Föreställ dig följande scenarier. Att sätta ett kortsiktigt mål för dig själv, behöva utföra en uppgift eller leverera något inom en viss tidsfrist. När det gäller denna typ av måsten gör många ofta ett litet misstag. De fokuserar på leveransdatumet och planerar utefter det. Planering bör dock vara sekundär. Det viktigaste bör vara att fokusera på sina känslor.

Om en uppgift gör dig orolig kommer du inte att utföra den och kunna gå framåt. Det är nödvändigt att arbeta med ditt emotionella tillstånd först och sedan gå vidare till att tänka på ditt mål. Om du inte är intresserad över att göra en viss uppgift har du inte styrkan och motivationen att investera tid i den. Du måste hantera dessa känslor, omformulera dina tankar, minska din rädsla och se till att lyckas hålla dig i ett avslappnat och fokuserat sinnestillstånd för att vara produktiv.

Läkarna Sirois och Pychyl (2013) från University of Leeds menar att det är viktigt att ta hänsyn till följande: Innan vi siktar på ett långsiktigt mål måste vi börja med att sätta upp ett kortsiktigt mål: att ta hand om vårt sinnestillstånd.

Kort sagt, om du känner dig mentalt okej kommer du att kunna göra vad du har planerat. Emotionell hantering är alltid den bästa hälsostrategin.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Eckert, M., Ebert, D. D., Lehr, D., Sieland, B., & Berking, M. (2016). Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learning and Individual Differences52, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.10.001
  • Sirois, F. and Pychyl, T. (2013) Procrastination and the Priority of Short-Term Mood Regulation: Consequences for Future Self. Social and Personality Psychology Compass, 72). 115 – 127. ISSN 1751-9004 https://doi.org/10.1111/spc3.12011

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.