Antonio Damasio – känslornas neurolog

Antonio Damasio – känslornas neurolog
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Folk kallar Antonio Damasio “hjärntrollkarlen”. De säger även att det är tack vare honom som vi nu förstår mentala processer på ett helt annat sätt.

Han är professor i neurovetenskap, neurologi och psykologi vid University of Southern California och vann dessutom priset Prince of Asturias 2005. Hans studier av känslor och mekanismerna i medvetandet satte honom på kartan.

Kanske har du redan hört talas om honom. Kanske har du sett upp till honom i åratal eller slumpmässigt hittat en av hans böcker. En av de mer välkända, “Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain”, är i sig själv en stor utmaning av idéerna vi har om detta organ.

Vår hjärna är långt från ett mysterium för Antonio Damasio. Det är faktiskt ett väldefinierat väsen som han väldigt tydligt nystar upp. Det är uppenbart att han är en fantastisk forskare och utmärkt utbildare.

“Att förstå skillnaden mellan ’emotioner’ och ‘känslor’ har tagit bort barriären för oss som studerar tillgivenhetens natur.”

-Antonio Damasio-

Det finns faktiskt personer som hävdar att Damasio inte bara är en neuroforskare, utan även en neurofilosof. I sina böcker visar han oss hjärnan som ett väsen som befolkas av mer än bara vår individualitet och våra emotionella, etiska och moraliska världar.

Vår hjärna innehåller samhället självt, och vår essens som mänsklighet. Han säger samma sak i många av sina verk: “Endast när vi djupare förstår hjärnans funktion kommer vi uppnå det… kommer vi bli lyckligare.”

Hjärnans funktioner

Antonio Damasio – en annan typ av neuroforskare

Det finns många typer av neuroforskare. För inte så länge sedan fanns det dock för många av den mekaniska, reduktionistiska typen. Det var till exempel dessa som sade att våra tankar, reflektioner och beslut under dagen var resultatet av en enkel koppling mellan en specifik grupp av neuroner i en specifik del av hjärnan.

Men var hamnar då vårt medvetande? Finns det ett specifikt område som arrangerar allt? Och känslor, var produceras dessa? Många av dessa forskare log ironiskt åt dessa typer av idéer och frågor, och det var inte särskilt länge sedan.

Men nuförtiden har vi inspirerande människor som Antonio Damasio, som skjutit de reduktionistiska idéerna åt sidan. Detta öppnar upp för nya tillvägagångssätt och hjälper oss att förstå vikten av koncept såsom medvetande och känslor.

Medvetande är till att börja med inte något som finns i en specifik del av hjärnan. Medvetande är en process och ett väsen närvarande i varenda art.

Enligt Damasio själv har till och med encelliga organismer såsom amöbor och bakterier en viss mängd medvetande. De jobbar för att bibehålla sin helhet så att de kan överleva.

Därför har varje organism, varje levande väsen, en viss mån av medvetande. Och med det anpassar de sig till miljön och utvecklas. Vi har å andra sidan tagit ett gigantiskt evolutionsmässigt kliv. Vårt medvetande inkluderar dimensioner såsom minne, fantasi, kreativitet och logiskt tänkande.

Alla organismer har medvetande

Antonio Damasio om känslor: “emotioner” och “känslor”

Att tala om Antonio Damasio är även att tala om Hanna Damasio – hans fru som också är neurolog. De arbetar sida vid sida i sin forskning och går tillsammans mot sitt mål att ge allmänheten sina upptäckter.

Tack vare deras forskning med många patienter har paret Damasio samlat in stora mängder data. Med denna data har de bildat vissa viktiga hypoteser.

En av dem är att känslor faktiskt är en grupp kemiska och nervcellsmässiga svar i ett distinkt mönster. Antonio Damasio definierar detta som en “somatisk markör”.

Med detta namn refererar han till hur vi alla har ett emotionellt spår som får oss att reagera. Det influerar vissa beteenden eller hur vi tar vissa beslut, men inte andra.

På svenska skiljer vi inte på känslor och känslor, men så är inte fallet i engelskan, där man delar upp dem i “emotioner” och “känslor”. Enligt denna neuroforskare kommer “emotioner” före “känslor”, och nedan ska vi ge exempel på det.

Ett exempel på “emotioner” kontra “känslor”

Säg att du går på gatan och plötsligt hör någon skrika. Vad du känner omedelbart är en fysisk reaktion. Ditt hjärta börjar bulta, du blir paralyserad, dina pupiller vidgas och du känner omedelbart alarm, rädsla…

“Emotioner” tillhör enligt Damasio kroppen och utlöser en serie specifika kemiska och organiska ändringar. Efter “emotioner” kommer “känslor”, som har ett mycket närmre band med våra tankar.

“Emotioner och känslor är inte en lyx, utan vårt sätt att kommunicera våra emotionella tillstånd till andra människor. Men de är även en guide för oss att ta beslut.”

-Antonio Damasio-

Antonio Damasio om emotioner och känslor

Antonio Damasio tror att det är väldigt viktigt för oss att lära oss att se “emotioner” och “känslor” på olika sätt. Därefter kommer vi kunna se att “emotioner” är vad som kommer först.

Låt oss till exempel tänka på stress, de negativa känslor som tar över, det fysiska obehaget eller sjukdomarna den orsakar, och de känslomässiga tillstånd detta leder till hos oss. Vi börjar få mer pessimistiska, mindre flexibla tankar, vi slutar se sätt att lösa våra vardagliga problem

Därför bör ett av våra mål vara att vårda positiva känslor – över allt annat. Men det kräver även att vi tar hand om våra kroppar. Vi måste hålla oss själva säkra, vare sig det gäller fysiskt eller mentalt, och även ha frid.

Det är något vi alla kan uppleva. Vissa gör det genom att utöva meditation eller avslappning. En lugn kropp är ett avslappnat sinne – ett centrerat sinne som tänker bättre och tar bättre beslut.

Bibliografi

Damasio, Antonio (2003): Looking for Spinoza. Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. Random House, New York

Damasio, Antonio (2010) Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. Vintage, New York


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Damasio, A. (2018). El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano. Ediciones Destino.
  • Damasio, A. (2005): En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Crítica, Barcelona
  • Damasio, A. (2008) Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: Destino

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.