De 35 mest tankeväckande citaten från Fritz Perls

De 35 mest tankeväckande citaten från Fritz Perls
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Fritz Perls citat är än idag en källa för inspiration. Han var också skaparen av gestaltterapin tillsammans med sin fru Laura Perls och sociologen Paul Goodman. Perls kände att vi kan uppnå välmående inom många olika områden av livet genom att använda ett kreativt tillvägagångssätt, erkännande av våra känslor och vår fulla uppmärksamhet.

Fritz Perls och utvecklingen av gestaltterapi

Sedan Fritz startade upp den här terapimodellen på 50-talet genom hans New York Institute for Gestalt Therapy har hans tillvägagångssätt utvecklats och blivit ännu starkare förankrat. Vi har otvetydigt att göra med en integrativ psykologisk modell som är kapabel att hjälpa många människor fokusera på sina tankar, känslor och beteenden för att därmed stimulera tillräckligt med självmedvetenhet och vidga sitt perspektiv så att det ger upphov till flera positiva förändringar.

De som utövar gestaltterapi dagligen beskriver den här terapeutiska modellen som levande, spontant och kreativ. Dessutom lyckas man etablera ett större självförtroende för att kunna hantera de dagliga problemen effektivt och med framgång. Det hjälper med andra ord folk att nå sin maximala potential.

Fritz Perls

Vi borde däremot inte konfundera gestalt psykologin med gestalt terapin. De är inte exakt samma sak. Den första uppstod som en rörelse inom psykologin på tidigt 1900-tal från teoretiker som Kurt Lewin, Max Wertheimer och Kurt Koffka. Dess syfte var att etablera en annan inställning som en reaktion på strukturalismens “elementarism” genom att se människan som en helhet.

För sin del har gestaltterapin sina rötter i humanistisk psykologi ,och den verkar hjälpa folk från det nuvarande ögonblicket, få dem att se det fulla spektrumet av möjligheter runt dem. En sak som Fritz Perls också lyckades med var att utrusta sin terapeutiska modell med en autentisk livsfilosofi, kapabel att förbättra kvaliteten på relationer, utbildning och till och med förse affärsvärlden med nya verktyg för investering i mänsklig potential på ett bättre sätt.

GESTALTBÖNEN

“Jag gör min grej och du gör din grej.

Jag finns inte i den här världen för att leva upp till dina förväntningar.

Och du finns inte i den här världen för att leva upp till mina.

Du är du, jag är jag, och om vi finner varandra är det vackert.

Om inte, kan det inte hjälpas.”

-Fritz Perls-

De bästa citaten från Fritz Perls: visdom att reflektera över

Många säger att Fritz Perls citat är som strålande gnista mänsklig visdom, teoretiska essenser som uppmuntrar vårt uppvaknande. Vare sig vi känner en samhörighet med gestalt terapin eller inte, är böcker som “Dreams and Existence”  eller “The Practical Approach to Gestalt Therapy” utgör del av psykologins historiaDärför är det alltid intressant att göra en djupdykning i dem för att reflektera.

Utan mer fördröjning, låt oss ta en titt på några exempel på dem principerna genom dem bästa Fritz citaten.

1. Allt flödar när du finner mentalt välbefinnande

När vi finner den där subtila balansen i vår existens slutar vi att se hinder och istället ser vi vår väg klart och tydligt, vi känner oss fria och vår existens flödar. Som vi har visat tidigare, går gestaltterapin bortom det begränsade utrymmet som delas av terapeuten och patienten för att ge oss nytt fokus på livet.

Fritz Perls placerade gestaltterapin inom den existentiella dimensionen där positiva, receptiva och engagerade attityder tillåter oss att flöda och utvecklas på vår väg.

Reflekterar över Fritz Perls citat

2. Att vara närvarande nu är att förena vår uppmärksamhet och vårt medvetande

Detta är ett av de mest kända Fritz Perls-citaten och ett av de viktigaste koncepten i gestaltterapin härleds från det: “medvetenhet”. Detta är ett uppvaknande där uppmärksamhet och medvetenhet förenas i det nuvarande ögonblicket för att kunna växa ytterligare som person.

3. Kroppen vet allting. Vi vet väldigt lite. Intuition är kroppens intelligens.

Det mänskliga varandet är ett resultat av unionen mellan vår kropp, vårt medvetna sinne och vårt samarbete med vår miljö. Vi spenderar dock den större delen av våra liv “avstängda”, sovande, oförmögna att etablera det här sambandet. Därför kommer de som inte tror på att vi får all information av våra sinnen, vårt hjärta eller vår intuition inte att uppnå den visdom som Fritz Perls talar om.

4. Terapeuten letar konstant efter sätt att få kontakt med händelserna som pågår i nuet

När terapeuten frågar klienten hur de mår, är det vanligt att de svarar “dåligt”, “förvirrad”, “arg”… Men ett av specialistens mål är att urskilja vad det är som skapar den känslan i nuet, att klarlägga känslorna och insistera på att kommunicera i första person fokuserad på nuet.

“Varje persons uppgift är att finna vad det är som blockerar hans livssituation.”

-Fritz Perls-

6. Jag finns inte i den här världen för att leva upp till andras förväntningar, inte heller tror jag att världen ska matcha mina

Integritet, självförtroende, säkerhet och reflekterande medvetenhet. Dessa är hörnstenarna i gestaltterapin. Detta är också en av de mest populära Fritz Perls-citaten

7. Att mogna betyder att ta ansvar för ditt liv, att vara ensam

Detta är ett annat typiskt Fritz Perls-citat av en fundamental anledning. Gestaltinställningen till terapi gjorde avsteg från psykoanalysen genom att fokusera all sin uppmärksamhet på nuet och inte på händelserna i dåtiden eller i barndomen för vilket personen inte längre kan känna sig ansvarig.

Personligt ansvar ligger i nuet. Att ta det steget kräver mognad. Det för med sig chansen att njuta av oss själva när vi samtidigt återanknyter till ensamheten.

Man som mediterar på en äng

8. Lärande är att upptäcka att allting är möjligt

Att röra sig framåt, att växa och att utveckla tillräckligt med självmedvetande innebär att inse vår fulla potential som mänskliga varelser

“Vårt beroende gör oss till slavar, speciellt om beroendet är ett beroende av vår självkänsla. Om du behöver uppmuntrande, lovord, klappar på axeln från alla, gör du alla till din domare.”

-Fritz Perls-

10. Personen som har mest kontroll är den som kan ge upp kontrollen

Ibland utvecklar folk en sådan hög grad av självkontroll att de bara lyckas undertrycka sina riktiga behov. Ett exempel på detta är när vi begraver vår sorger, besvikelser och frustrationen som andra åsamkar oss.

Inget av dessa beteenden är hälsosamma. I gestaltterapin innebär en hälsosammare kontroll när personen är väl medveten om hur hon bör reagera i varje ögonblick. Jag kan kontrollera min ilska eller ventilera min frustration eller min indignation på ett intelligent, konstruktivt sätt.

11. Att förvänta sig att världen ska behandla dig rättvist eftersom du är en god person är som att förvänta dig att en tjur inte kommer attackera dig för att du är vegetarian

En person som är fullständigt ansvarig för att ta hand om dig, representera dig och värdesätta dig för den du är. Det är inte dina medarbetare, det är inte samhället, inte ens din familj. Istället är du den enda ansvariga för dig själv. Att inte acceptera eller att inte inse detta är en oändlig källa till lidande.

Kvinna på järnväg

12. Kära du, var inte perfektionist. Perfektionism är en förbannelse.

Perfektionism är inte bra för din emotionella hälsa. Det relaterar i sort till den stenhårda självkontrollen vi nämnde ovan och som stundtals får oss att skapa orealistiska förväntningar.

13. Det är väldigt ovanligt för folk att tala och lyssna. Väldigt få lyssnar utan att prata.

Alla gestaltterapeuter letar efter något essentiellt under terapin: att få upp till ytan alla de där emotionella processerna som folk gömmer under sina störda beteenden, vanor, rädslor och inställningar.

För att kunna lugna och centrera det störda sinnet bjuder terapeuten först in patienten att lyssna på sig själv, att bli medvetna om hur de är i det ögonblicket. De kan beskriva sina känslor högt medvetna om att terapeuten finns där, och lyssnar noggrant.

Fritz Perls själv pekade ut något som verkar väldigt enkelt: att lyssna på sig själv, kommunikation och att bli lyssnad på under tystnad är en dynamik som vi har förlorat i vårt samhälle. Vi har förlorat förmågan att lyssna på oss själva och lyssna på andra. 

14. Ångest är upphetsning utan att andas

Livet skapar osäkerhet inom oss; ångest och rädsla kan ta över eftersom vi räds framtiden, för att känslorna tar över och vi inte inser deras omfattning och låter de ta över oss tills vi inte kan andas.

Om vi vill gå vidare utan krav, begränsningar och rädslor föreslår gestaltterapin att vi först och främst klarlägger våra känslor. Vetskap om vad det är som händer med oss i olika ögonblick kan hjälpa oss att lugna ångesten.

15. Var dig själv, uttryck dig fritt och utan rädsla. Dem som verkligen älskar dig kommer trots allt inte döma vad du säger eller gör

Ovillkorligt accepterande och ärlighet mot dig själv är de två av de viktigaste grunderna inom gestaltterapin. Om någon inte accepterar vad vi är eller vad vi säger är det för att de inte uppskattar oss, de är inte inställda på vår frekvens.

16. Tänk inte så mycket… Känn

“Allting är värt det om det får dig att känna”. Detta Fritz Perls-citat ger oss en viktig ledtråd. Att känna är vad som får oss att känna oss levande och på så sätt måste vi, istället för att ge efter för överdriven oro, ge oss själva tillåtelse att känna mer, oavsett om känslorna är positiva eller negativa. Att tillåta dem att komma till oss är också ett sätt att förstå dem.

“Smärta är till för att väcka oss… Smärta är något att bära omkring på, som en radio. Du kan känna din styrka i din erfarenhet av smärta. Allt beror på hur du bär den.”

-Fritz Perls-

18. Vi måste lära oss att tolerera sanningen, även när den sårar vår stolthet

Sanning är del av medvetenhet, och den komplexa kapaciteten med vilken vi “inser” det och att vikten av ett inre uppvaknande är att uttrycka det underförstådda och att acceptera en sanning även när den sårar vår stolthet eftersom det hjälper oss i vår process.

Fritz Perls - vikten av känslor

19. Ingenting har någon mening utan sitt sammanhang. Mening existerar inte.

Mening existerar inte som en isolerad enhet utan snarare som bunden till något som ger den mening. Vi behöver inse att ingen känner rädsla, ilska eller lycka utan anledning; våra känslor börjar alltid med en kontext, en särskild situation.

20. Faktumet att vi lever våra liv och använder en sådan liten del av vår potential visar att vi inte accepterar oss som vi är

Fritz Perls menar att den mänskliga potentialen och dess utveckling är en av grundstenarna i gestaltterapin.

21. Vi tillåter inte oss själva – eller tillåts inte av andra – att vara helt och hållet oss själva

Detta är ett annat Fritz Perls-citat som sammanfattar hans arv väl. Att acceptera oss som vi är är otvetydigt första steget mot välmående. Därför är det viktigt att istället för att skylla vårt obehag på omgivningen, måste vi lära oss att öppna ögonen, vakna upp till vårt eget personliga ansvar, klargöra vilka vi är och vad vi vill.

22. Om du vägrar minnas dina drömmar, förnekar du i verkligheten din egen existens

Våra intentioner, mål och önskningar är del av vilka vi är. Att förneka dem menar defragmentering av det hela, den där strålande delen av vårt varande som inte kan förnekas eller överges.

23. Förändring är en möjlighet

Få saker kan skrämma oss så mycket som förändring av riktning, osäkerheter, skiften i vårt öde. Vi behöver vara förmögna att flöda – att kunna tillåta oss själva att gå vidare på vår väg, upptäcka möjligheter till förbättring.

“En verkligt hel person måste ha bra vägledning och även förmågan att agera.”

-Fritz Perls-

25. Alla är ansvariga för att styra sitt liv mot vad de vill

Fritz Perls erbjöd oss ett väldigt praktiskt perspektiv på humanism, där varje individ har det ultimata ansvaret att syra sina liv mot sina egna mål.

Flicka med cello

26. Vi kan inte fly från oro och obehag i nuet

Att acceptera oss själva som vi är innebär är här först och främst att hantera oron vi har som stör oss i nuet i det som och nu där gestaltterapin fokuserar allt sitt intresse.

27. Dåtiden kapar vårt nu

I gestaltterapin är dåtiden, som är en essentiell dimension av psykoanalysen, mindre viktig än det nuvarande ögonblick där allt inträffar och där vår bästa chans att finna svar, att hela oss själva och att växa ligger.

28. Att förbättra våra liv innebär att veta hur man prioriterar

Det är något annat som vi tenderar att förneka i våra dagliga liv: våra prioriteringar. Att veta vad som är viktigt, vad det är vi behöver och att vara klar med det så det inte lämnas utan att bockas av på våra att-göra-listor är viktigt för vårt välmående.

29. Ensamheten är faktiskt platsen där du kan anknyta till känslan av att höra till

De som är rädda för ensamhet är rädda för att återupptäcka sig själva likväl som deras essens, behov och tankar. Få saker hjälper oss att bli starka människor så mycket som att ibland se efter de där privata platserna för att kunna knyta an till vår inre röst.

30. Att återuppta bekantskapen med våra känslor och lära oss att omfamna dem är läkande

Alla dina känslor fyller en anpassningsbar funktion i gestaltterapin. Därför är det viktigt att veta hur du identifierar och förstår dem, det är själva nyckeln till den terapeutiska processen.

31. Distraktioner är också del av livsresan

För Fritz Perls betyder inte “distrahera sig själv” att vi förlorar vår kapacitet för uppmärksamhet. Det är snarare något fundamentalt som vi tillåter oss själva att känna, att vila, flow, att bli medryckta av lugnet, nöje och dessa små krypin ökar också vårt välbefinnande.

“Att försöka är att ljuga. Jag ska försöka menar att du inte har någon seriös avsikt att göra det. Om du verkligen planerar att göra det säg: “Jag ska göra det” om inte säg: “Jag kommer inte att göra det”. Du måste tala i klarspråk för att kunna tänka klart och agera tydligt.”

-Fritz Perls-

Kvinna vid sjö

33. Det finns en stor potential i folk men att veta hur man upptäcker det kräver talang

Alla har vi en stor potential men vi vet inte alltid hur vi upptäcker det, känner av det eller utnyttjar det. Därför för Fritz Perls ligger den verkliga talangen också i att veta hur vi blir medvetna om dessa slumrande förmågor.

34. Rädsla för döden betyder rädsla för livet

När vi lever med rädsla hindrar det oss från att leva till fullo  och det är onekligen den sanna motivationen bakom gestaltterapin: att få oss att bli lyckliga på den väg vi väljer.

35. Låt den bästa planen för dig uppstå inifrån dig själv

Det är oss själv och ingen annan som har det yttersta ansvaret för vår egen livsplanNågonting i likhet med detta utvecklas ur våra ideal, drömmar, värderingar… Därför att det är otvetydigt från de vackra rötterna som de vackraste blommorna uppstår, dem som vi måste ha vett att bry oss om och sköta dagligen.

Person håller i blomma

Sammanfattningsvis kan vi se hur Fritz Perls citat kommer från ett medvetet och känsligt sinne. Perls var en nyckel figur i psykologins historia. Dessutom erbjöd han nya terapeutiska verktyg för att stödja personlig utveckling.

Bibliografiska referenser:

Perls, Fritz (2001). Enfoque gestalt y testigos de la Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos

Perls, Fritz (2002). Sueños y existencia: terapia Gestalt. Madrid: Cuatro Vientos

Perls, Fritz (1947). Ego, hunger and agression. Gestalt Journal Press

Perls, Fritz (1969). Dentro y fuera del tarro de la basura: autobiografía. Paidós


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.