Sertralin: hur fungerar det och vad är bieffekterna?

Sertralin: hur fungerar det och vad är bieffekterna?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 februari, 2023

Sertralin är ett av de mest välkända psykotropiska läkemedlen för behandling av djup depression, panikattacker, social ångest, posttraumatisk stress och tvångstankar. Du kanske även har hört talas om detta läkemedel under de kommersiella namnen Zoloft och Oralin.

Läkemedlet botar inte ovan nämnda tillstånd, men lindrar och kontrollerar negativa tankar och känslor. Kontrovers uppstår varje gång forskare publicerar en studie om dessa läkemedel. Är de verkligen nödvändiga för att behandla dessa tillstånd? Om så är fallet, vilka är de mest effektiva varianterna? Borde vi välja nyare läkemedel från andra eller tredje generation, eller bör vi hålla oss till originalen?

Experter inom mental hälsa ställer samma frågor. Det enda som står klart är att varje patient behöver sin egen unika strategi för att övervinna sitt tillstånd.

Vissa patienter kan komma över depression genom psykologisk terapi. Andra behöver komplettera terapin med farmakologiska behandlingar. De sistnämnda kan variera stort när det kommer till typ och kvantitet som krävs för att få önskad effekt.

För några år sedan gjorde tidskriften The Lancet en undersökning för att jämföra effektiviteten hos olika psykotropiska läkemedel för depression. Enligt tidskriftens efterforskningar var Zoloft (sertralin) det bästa. Denna selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) förblir än idag ett av de mest användbara och förskrivna läkemedlen för depression.

Låt oss ta en titt på hur Zoloft fungerar samt dess bieffekter.

Kvinna som tar sertralin

Vad är sertralin och hur fungerar det?

Effekterna från sertralin uppstår 4-8 timmar efter att man tagit läkemedlet. Efter att ha tagit det upplever patienten vanligtvis avslappning, förbättring i humöret och större mental kontroll. Läkemedlet hämmar även återupptaget av serotonin. I grund och botten minskar sertralin serotoninets närvaro och tillgänglighet i kroppen.

Vi talar om en modifikation som förändrar sättet vår hjärna överför kemikalier, vilket direkt påverkar vårt sinnestillstånd. Sättet läkemedlet påverkar patienten beror på nivån av aktivering och dennes psykologiska tillstånd.

I vilka situationer är det användbart?

Som vi redan påtalat är sertralin generellt något som förskrivs vid depressiva tillstånd. Det hjälper oss att kontrollera de känslor, tankar och handlingar som kommer med depressiva hälsoproblem. Men sertralin kommer inte bota dessa tillstånd på egen hand. För att bota depression måste patienten komplettera medicineringen med andra åtgärder, såsom psykologisk terapi.

Utöver att vara användbart vid depression har sertralin även visat sig vara effektivt för:

Deprimerad man vid fönster

Bieffekter av sertralin

Sertralin är ett psykofarmaceutiskt läkemedel. Som namnet antyder är det inte ett vanligt läkemedel som paracetamol eller antihistaminer. Endast en expert på mental hälsa kan därmed förskriva detta läkemedel. Serotoninåterupptagshämmare är effektiva, men långt ifrån ofarliga. De har bieffekter, och dessa bieffekter beror på flera faktorer.

Den första faktorn är längden på behandlingen. Den andra faktorn är patientens tillstånd. Alla patienter är unika och kan reagera på olika sätt vid intag av läkemedlet. Det kommer finnas vissa som inte klarar av det och andra som märker av omedelbar förbättring.

Andra följer inte de riktlinjer som slagits fast och sätter sig själva i riskzonen. Vi måste vara väldigt noga med att följa de kliniska riktlinjer vi får.

Låt oss ta en titt på sertralins huvudsakliga bieffekter:

  • Illamående
  • Torr mun
  • Huvudvärk
  • Buksmärta
  • Dåsighet eller hypersomni

I de allvarligaste fallen kan det orsaka skakningar, hjärtklappning, minskad libido och inkontinens.

Att tänka på

En intressant aspekt med detta läkemedel är att dess biotillgänglighet ökar när vi tar det i samband med en måltid. Det är värt att komma ihåg att sertralinets effektivitet avsevärt minskas om vi är rökare eller dricker alkohol. Detta bör diskuteras med din läkare när denne utvärderar de farmakologiska resurser som är bäst för din hälsa.

Men sertralin rekommenderas inte för barn, ungdomar eller gravida kvinnor, såväl som patienter med njur- eller leverproblem.

Piller i burk

Avslutningsvis vill vi återigen påpeka vikten av att följa din läkares riktlinjer när du tar alla läkemedel. Psykofarmaceutiska läkemedel, och speciellt det vi talat om idag, fortsätter att vara en av de vanligaste strategierna för att behandla depressiva problem. Dessa läkemedel kan hjälpa oss att må bättre så att behandlingen blir framgångsrik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.