Sertralin: hur fungerar det och vad är bieffekterna?

Sertralin: hur fungerar det och vad är bieffekterna?

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Sertralin är ett av de mest välkända psykotropiska läkemedlen för behandling av djup depression, panikattacker, social ångest, posttraumatisk stress och tvångstankar. Du kanske även har hört talas om detta läkemedel under det kommersiella namnen Zoloft och Oralin.

Läkemedlet botar inte ovan nämnda tillstånd, men lindrar och kontrollerar negativa tankar och känslor. Kontrovers uppstår varje gång forskare publicerar en studie om dessa läkemedel. Är de verkligen nödvändiga för att behandla dessa tillstånd? Om så är fallet, vilka är de mest effektiva varianterna? Borde vi välja nyare läkemedel från andra eller tredje generation, eller bör vi hålla oss till originalen?

Experter inom mental hälsa ställer samma frågor. Det enda som står klart är att varje patient kräver sin egen unika strategi för att övervinna sin mentala sjukdom.

Vissa patienter kan komma över depression genom psykologisk terapi. Andra behöver komplettera terapin med farmakologiska behandlingar. De sistnämnda kan variera stort när det kommer till typ och kvantitet som krävs för att få önskad effekt.

För några år sedan gjorde tidskriften The Lancet en undersökning för att jämföra effektiviteten hos olika psykotropiska läkemedel för depression. Enligt tidskriftens efterforskningar var Zoloft (sertralin) den bästa. Denna selektiva hämmare av återupptag av serotonin (SSRI) förblir än idag en av de mest användbara och utskrivna läkemedlen för depression.

Låt oss ta en titt på hur Zoloft fungerar samt dess bieffekter.

Kvinna tar piller

Vad är sertralin och hur fungerar det?

Effekterna från sertralin uppstår 4-8 timmar efter att man tagit läkemedlet. Efter att ha tagit det upplever patienten vanligtvis avslappning, förbättring i humöret och större mental kontroll. Läkemedlet hämmar även återupptaget av serotonin. I grund och botten minskar sertralin serotoninets närvaro och tillgänglighet i kroppen.

Vi talar om en modifikation som förändrar sättet vår hjärna överför kemikalier, vilket direkt påverkar vårt sinnesstånd. Sättet läkemedlet påverkar patienten beror på nivån av aktivering och dennes psykologiska tillstånd.

I vilka situationer är sertralin användbart?

Som vi redan påtalat är sertralin generellt något som skrivs ut vid depressiva tillstånd. Det hjälper oss att kontrollera de känslor, tankar och handlingar som kommer med depressiva hälsoproblem. Men sertralin kommer inte läka dessa sjukdomar på egen hand. För att läka depression måste patienten komplettera medicineringen med andra åtgärder, såsom psykologisk terapi.

Utöver att vara användbart för depression har sertralin även visat sig vara effektivt i följande situationer:

Deprimerad man vid fönster

Bieffekter av sertralin

Sertralin är ett psykofarmaceutiskt läkemedel. Som namnet antyder är det inte en vanlig medicin som paracetamol eller antihistaminer. Endast en expert på mental hälsa kan skriva ut detta läkemedel. Hämmare av serotoninåterupptag är effektiva, men långt från ofarliga. De har bieffekter, och dessa bieffekter beror på flera faktorer.

Den första faktorn är längden på behandlingen. Den andra faktorn är patientens tillstånd. Alla vet vi att alla organismer inte är desamma, och vissa interagerar med läkemedlet annorlunda. Det kommer finnas vissa som inte klarar av det och andra som märker av omedelbar förbättring.

Andra följer inte de riktlinjer som slagits fast och sätter sig själva i riskzonen. Vi måste vara väldigt försiktiga med att följa de kliniska riktlinjer vi får.

Låt oss ta en titt på sertralins huvudsakliga bieffekter:

  • Illamående
  • Torr mun
  • Huvudvärk
  • Buksmärta
  • Dåsighet eller hypersomni

I de allvarligaste fallen kan det orsaka skakningar, hjärtklappning, minskad libido och inkontinens.

Att tänka på med sertralin

En intressant aspekt med detta läkemedel är att dess biotillgänglighet ökar när vi tar den med en måltid. Det är värt att komma ihåg att sertralinets effektivitet avsevärt minskas om vi är rökare eller dricker alkohol. Detta bör diskuteras med din läkare när denne utvärderar de farmakologiska resurser som är bäst för din hälsa.

Men sertralin rekommenderas inte för barn, ungdomar eller gravida kvinnor, såväl som patienter med njur- eller leverproblem.

Piller i burk

Avslutningsvis vill vi återigen påpeka vikten av att följa din läkares riktlinjer när du tar alla läkemedel. Psykofarmaceutiska läkemedel, och speciellt det vi talat om idag, fortsätter att var en av de vanligaste behandlingsstrategierna för att behandla depressiva problem. Dessa läkemedel kan hjälpa oss att må bättre så att behandlingen blir framgångsrik.

Detta kanske intresserar dig
Zolpidem: egenskaper och bieffekter hos detta läkemedel
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Zolpidem: egenskaper och bieffekter hos detta läkemedel

Zolpidem är ett snabbverkande lugnande medel av typen nonbensodiazepin, vilket gör det användbart för personer som har problem att sova.