Tecken på att du är emotionellt utbränd

Vissa människor känner sig emotionellt utbrända på grund av en för stor mängd utmaningar i sina liv eller en ansamling av svåra upplevelser. Andra stiger in i vuxenlivet med denna känsla på grund av sin traumatiska barndom.
Tecken på att du är emotionellt utbränd
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Psykologisk utbrändhet är ett ångesttillstånd som många människor upplever utan att veta om det. En människa kan vara emotionellt utbränd och tro att det bara är eftersom hon har ett otillfredsställande jobb eller ett svårt förhållande. Även om detta kan vara sant så kan det också vara omvänt – emotionell utbrändhet kan vara orsaken till personens problem.

Att vara emotionellt utbränd innebär att man känner sig kraftlös. Detta händer när du lever ditt liv på autopilot utan att tänka eller känna särskilt mycket, och agerar som om allting tvingas på dig. Du lever alltså som om ditt liv inte tillhör dig, och du bryr dig inte.

“Det är det som är grejen: Du förstår inte utbrändhet om du inte varit utbränd själv. Och det är något du inte kan förklara. Det är att bara göra något som du inte har någon som helst passion för.”

-Elena Delle Donne-

I vissa fall kan personer kliva in i vuxenlivet och redan vara emotionellt utbrända. Om de växte upp i en dysfunktionell familj var de förmodligen tvungna att investera sin energi i att försöka förstå och hantera sin omgivning.

Här är några tecken på att du kanske lider av emotionell utbrändhet:

Konstant trötthet

Tröttheten skiljer sig från normal utmattning. Du känner dig alltid trött även om du har haft tillräckligt med tid för att vila. Som om din kropp och ditt sinne inte var förmögna att arbeta och att det enda du ville var att stanna hemma i sängen och vakna upp nästa månad. Men även om du gjorde det skulle du känna dig trött.

Emotionell utbrändhet

Emotionell utmattning är lika stark som eller värre än fysisk utmattning. Du kanske känner att du inte kan vara produktiv längre.

När du är emotionellt utbränd slår dina problem ut resurserna du har för att hantera dem. På så sätt leder en lång lista av olösta emotionella svårigheter till en tung börda, vilket i sin tur leder till emotionell utbrändhet.

Cynism: ett tecken på att du är emotionellt utbränd

Modern cynism är när en person känner sig stolt över något som är moraliskt fel. Det är en attityd som kan få folk att säga saker som “Ja, jag gör något felaktigt, och? Cynism manifesterar sig i en form av självdestruktiva eller vårdslösa handlingar. Att gå på farliga gator sent på natten, att köra fortare än tillåtet eller utföra andra riskfyllda aktiviteter är ett tecken på cynism.

Avskildhet

Denna avskildhet innebär att vara oförmögen att skapa meningsfulla kontakter med människor eller din omgivning. Detta kan beskrivas som en osynlig distans som hindrar dig från att knyta an med världen och livet självt.

Fjäder ovanför hand

När personer är avskilda kan de känna sig ensamma. En utbränd människa kan ignorera dessa känslor och inte tillskriva dem tillräckligt stor betydelse. Han antar att han kan förändra vad han är och vad som händer omkring honom.

När personer är emotionellt utbrända kan de även uppleva sig som värdelösa eller oförmögna att göra något.

De gör allt som står i deras makt för att övertyga sig själva om att de inte kan uppnå någonting och att det inte spelar någon roll hur mycket de försöker. De har en tendens att förminska sina framgångar och säger saker som “Varför sätter jag upp mål om ingenting kommer förändras?”.

Känslan av värdelöshet ger bränsle åt den emotionella utbrändheten de upplever. I deras sinnen är vilken uppgift som helst för svår för dem eftersom de känner att de inte har energi att utföra dem. Allt verkar därför för långt borta eller för svårt att genomföra. En emotionellt utbränd person har en tendens att vara väldigt passiv.

Frekvent leda kan tyda på att du är emotionellt utbränd

Det är verkligen svårt för utbrända personer att njuta av de små sakerna i livet. Nästan allt verkar för tråkigt, monotont eller glädjelöst. De har följaktligen ingen önskan att göra planer eller starta nya projekt. De låter helt enkelt omständigheterna föra dem med sig utan att säga emot. Detta kan leda till anhedoni.

Om du tror att du är emotionellt utbränd måste du veta att saker kan förändras. Du behöver förmodligen professionell hjälp. Det är inte för att du saknar resurser, utan eftersom det är lättare för en specialist att hjälpa dig identifiera och adressera problemet, som du kanske inte är medveten om.

Utbränd man

Om du befinner dig i ett sådant tillstånd bör din prioritet vara ditt välmåendeIngenting är viktigare än du själv. Du kanske blir förvånad över resultaten om du påbörjar denna förvandling. Allt du behöver göra är att ta beslutet att välja en ny väg i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cárdenas, S., Lucas, M., Idoate García, V. M., & Llano Lagares, M. (2008). SOFI-SM: cuestionario para el análisis de la fatiga laboral física, mental y psíquica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.