Vad ska vi göra när andra kritiserar oss?

Vad ska vi göra när andra kritiserar oss?
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 20 september, 2023

Det är medfött hos människor att begå misstag. Alla gör vi det. Men vi kan lära oss av dem och göra saker bättre. För att göra det måste vi först bli medvetna om vad vi gör fel. Detta är inte alltid lika lätt som vi tror. Ibland inser vi inte misstagen vi begått medan andra gör det. Men vad ska vi göra när andra kritiserar oss och påpekar våra snedsteg?

När andra kritiserar oss försöker de göra oss medvetna om något de inte gillar om oss eller saker vi gjort som de inte gillar. Dessa förslag kan vara realistiska eller orealistiska, sanna eller osanna. Vi kan vilja eller inte vilja förändra vad de påpekar, även om det är sant. Fortsätt läsa för att få reda på vad vi kan göra med andras kritik.

“Dessvärre är hälften av sakerna de säger om mig sanna.”

-Amy Winehouse-

Hur bör jag svara när andra kritiserar mig?

Kritik har vanligtvis en negativ effekt på oss. Vi tenderar att tro att den andra personen försöker såra oss med sina kommentarer. Men vi kan faktiskt använda förslagen för att göra förbättringar i våra liv. Vi kan se kritiken som ett sätt för andra att underrätta oss om saker vi sagt eller gjort, och som de inte gillat.

Vidare är det viktigt att lära sig strategier för att reagera på bästa möjliga sätt när andra kritiserar oss, och det är viktigt att utföra dem rätt. På så sätt kommer vi kunna göra allt vi kan för att undvika konfrontation, missförstånd eller andra typer av problem i våra relationer med andra.

“Kritik är inte bekvämt, men det är nödvändigt.”

Winston Churchill

Två män vid havet

Sanningen är att det är svårt för oss att veta hur vi ska reagera när människor säger att vi bör förbättra våra liv. Eftersom ingen är perfekt kommer vi vara tvungna att undersöka olika delar av våra liv när människor framför dessa förslag.

Besluta om kritiken är giltig

Det första vi måste besluta är huruvida kritiken är giltig eller ej. Vi måste besluta om vi faktiskt vill förbättra denna aspekt av livet eller inte. Om vi anser att någon ger oss giltig kritik så måste vi ta reda på exakt vad personen försöker säga. Vi måste ställa frågor för att se om kritiken har grund.

Några av frågorna kan vara:

  • Vad refererar du egentligen till?
  • På vilket sätt har du sett detta hos mig?
  • När och var skedde detta?

Vad kan vi göra med giltig kritik?

Vi ska nu skilja på kritik som är giltig och sådan som inte är det. Vi ska titta på vad som är konstruktivt och vad som är destruktivt. Hur bör vi reagera när vi ställs inför den förstnämnda, där saker visar sig vara sanna? Även om de är sanna så vet vi ofta inte hur vi ska hantera dem.

Två personer samtalar

Det första steget är att acceptera denna typ av kritik utan att försöka rättfärdiga vårt beteende. När vi gjort det måste vi besluta huruvida vi vill förändra hur vi har agerat eller inte, hur svårt det än må verka.

Om vi vill förändras så måste vi berätta det för den andra personen. Det räcker med att säga något i linje med “Du har rätt, det kommer inte hända igen”. Men om den andra personen fortsätter att klaga på vad vi gjort, lider denne av trasig skiva-syndrom…, där man om och om igen upprepar saker utan att egentligen vilja tala om det.

“Gör vad du känner i hjärtat att du bör göra, för du kommer kritiseras oavsett. De kommer kritisera dig vad än du gör!”

-Eleanor Roosevelt-

Det kommer finnas andra situationer där vi finner det svårt eller till och med omöjligt att förändras. Om så är fallet kan vi förklara för den andra personen att det kommer vara svårt för oss att förändras, och vi kan be denne att hjälpa oss eller erbjuda alternativa lösningar. På så sätt kommer den andra personen känna empati för oss. Att sätta oss själva i en defensiv position kommer dock öka spänningen mellan parterna.

Även om kritiken är giltig så måste vi heller inte vilja förändra något. Vi kan erkänna att personen har rätt och sedan föreslå andra alternativ i ett försök att förbättra situationen och tala om dessa för att undvika en konflikt.

Hur ska vi reagera när andra kritiserar oss på falska grunder?

Vid andra tillfällen vet vi att kritiken inte är sann eller giltig. Om vi inte hanterar situationen korrekt kommer det vara lätt att hamna i gräl som inte leder någonstans. Det är därför viktigt att vi utövar två bestämda tekniker. De två som vi föreslår är “dimbanken” tillsammans med det “tvetydiga svaret”.

Dimbanken består av att erkänna en del av den andra personens argument, men samtidigt inte förlora sin position. Du kan till exempel säga “jag förstår mycket väl att du känner att du inte är viktig för mig när jag inte svarar på dina meddelanden”.

Man kritiserar kvinna

På så sätt visar vi förståelse för den andra personen utan att ge upp vårt sätt att se på saker. Vi kan sedan erbjuda ett tvetydigt svar, såsom “jag ska tänka på saken” eller “jag ska ha det i åtanke”. På så sätt kan vi nå en partiell överenskommelse med personen.

Dessa tekniker är verktyg att ha i åtanke i alla våra relationer och när andra kritiserar oss, oavsett om det är vänner, familjen, kollegor eller en partner. Att reagera på ett lugnt och förstående sätt när människor föreslår en förändring, kommer avsevärt minska risken för en konfrontation. Även om kommentarerna de har inte har med oss att göra eller är falska.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.