Självaktualisering: nyckeln till den mänskliga potentialen

Teorin om självaktualisering hävdar att det finns en inneboende potential som vi måste utveckla till sitt yttersta för att kunna vara lyckliga.
Självaktualisering: nyckeln till den mänskliga potentialen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Mahatma Gandhi, Viktor Frankl och Nelson Mandela är utmärkta exempel på självaktualisering. Enligt teorin om självaktualisering måste var och en av oss dechiffrera vad som finns inom oss. Detta är en medveten, ansvarsfull och kreativ personlig tillväxt som får oss att kämpa för att bli vad vi önskar vara.

1943 sade Abraham Maslow att en musiker inte skulle göra någonting annat än musik. En konstnär måste måla och en författare måste skriva om de vill vara lyckliga. Precis som skaparen av behovshierarkin lärde oss måste varje person ha något att sträva efter och ha en inneboende potential. Att ignorera eller motarbeta detta leder enbart till frustration.

Vi måste dock överväga svårigheten i att möta dessa strävanden. Vare sig vi gillar det eller inte är det inte alltid möjligt att förena våra dagliga aktiviteter med våra personliga mål. Dessutom har vi inte alltid möjlighet att visa vår potential för världen eller chans att hänge våra liv till det vi alltid drömt om.

Disciplin, hopp och bestämdhet är väldigt viktiga faktorer i självaktualiseringen. Att anta att det inte kommer att vara en lätt resa är en annan sak du måste acceptera utan invändningar, precis som de framgångsrika människor vi nämnde tidigare.

Faktum är att Viktor Frankl pekade ut att självaktualiseringen inte är ett mål. Istället är det en konstant resa genom vilken du lär dig att förbättras och komma så nära den perfekta versionen av dig själv som du kan.

“Självaktualisering är en inneboende tillväxt av vad som redan finns hos organismen, eller mer exakt vad organismen är i sig själv.”

Abraham Maslow

Självaktualisering är en resa

Teorin om självaktualisering

Teorin om självaktualisering kommer från den humanistiska psykologin. Abraham Maslow var en av de viktigaste figurerna. I böcker som Toward a Psychology of Being pekar han ut följande idéer:

 • Självaktualisering innebär att vara kapabel att möta våra viktigaste behov, vare sig det gäller social status, emotionella strävanden eller mål.
 • Det handlar också om att definiera vad livet betyder för oss.
 • Den här teorin hävdar att vi måste bli det som redan finns inom oss. Detta innebär att om vi inte har vad som krävs för att bli forskare så är det meningslöst att drömma om att bli nästa Stephen HawkingVar och en av oss måste vara medveten om våra styrkor och vår potential.
 • Carl Rogers, en annan relevant figur inom den humanistiska psykologin, hävdar att självaktualisering också handlar om att hitta balans mellan det verkliga och det ideala du.

Å andra sidan är en väldigt intressant detalj om den här inställningen att Maslow försvarade idén om att vi är programmerade att vara självaktualiserade. Vi har det kraftfulla behovet att nå en balans mellan vem vi är och vem vi skulle kunna vara. Ibland kan dock samhället göra det svårt för oss.

Person på klippa

Nycklar till att uppnå självaktualisering

Om vi har fokuserat oss på den klassiska Abraham Maslow-teorin om mänskliga behov kanske vi tror att klättringen till toppen (självaktualisering) är en linjär process. Med andra ord måste vi först känna oss säkra. Sedan måste vi tillfredsställa behovet av att knyta an till andra människor, behovet att höra till och vara älskad samt behovet för social status för att slutligen nå toppen.

Studier som den Wild Whitellman på universitetet i Atlanta utförde förklarar dock att vi måste göra en nytolkning av självaktualiseringsteorin.

Självaktualisering är inte en linjär process

Viktor Frankl, Nelson Mandela och Mahatma Gandhi upplevde alla svårigheter. Även om de inte mötte pyramidens behov på ett linjärt sätt, fokuserade de fortfarande på självaktualisering.

 • Mahatma Gandhi använde civil olydnad för att frigöra sitt folk. Viktor Frankl var besluten att upptäcka vad meningen med livet var för honom även när han befann sig i Auschwitz och Dachau. Nelson Mandela gav inte upp medan han var fängslad.
 • Med andra ord, när du är befäst i dina värderingar och styrkan som definierar dig, kommer inte ensamhet, arbetslöshet eller ens hemlöshet att besvära dig.

Var ihärdig och kreativ

Självaktualiseringsteorin påminner oss om att det finns en intern styrka som får oss att nå våra mål. Om du är en musiker bör du inte ge upp din passion och hänge dig åt ett annat yrke. Du kommer alltid att känna behovet att vara vad du vill vara och du måste vara ihärdig i dina försök.

Att vara kreativ och hitta alla möjliga vägar är broarna som kommer hjälpa dig överkomma frustrationen för att ta dig till toppen.

Kvinna med fjärilar

Självaktualiseringen finns inom dig

Psykologen och filosofen Mihaly Csikszentmihalyi påpekar även att självaktualiseringen är medfödd. Vår potential kommer att framträda sakta men säkert och slutligen blomma ut. Därför måste vi lyssna på den och fokusera på att forma den dagligen. Till exempel kommer de som önskar hjälpa andra människor bli lyckliga som sjuksköterskor, socialarbetare, psykologer och till och med lärare.

Det finns många scenarion där du kommer att uppnå dina mål och införliva detta med dina dagliga aktiviteter. När du gör det, och du omger dig med ansvarsuppgifter som du gillar, kommer du upptäcka vad lycka verkligen är.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
  • Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Griskevicius, V., Becker, D. V., & Schaller, M. (2010). Goal-driven cognition and functional behavior: The fundamental-motives framework. Current Directions in Psychological Science, 19, 63-67.
  • Krems, J.A., Kenrick, D.T., & Neel, R. (2017). Individual perceptions of self-actualization: What functional motives are linked to fulfilling one’s potential? Personality and Social Psychology Bulletin. In press

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.